Skip to main content
 

Poświadczanie przez ZUS formularzy A1 i podstawa wymiaru składek dla pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców delegowanych

Termin i miejsce spotkania

22.05.2014 9.00-11.00 sala konferencyjna IPP: Hotel CONRAD****, ul. Josepha Conrada 29, Kraków


Nowa dyrektywa wdrożeniowa ws. delegowania pracowników

Informacje o nowej dyrektywie z pierwszej ręki!
W naszych dotychczasowych spotkaniach n/t dyrektywy wzięło już udział ponad 400 przedsiębiorców!!!

Termin i miejsce spotkania

22.05.2014 11.00-14.00 sala konferencyjna IPP: Hotel CONRAD****, ul. Josepha Conrada 29, Kraków


 

Durchsetzungsrichtlinie für die Entsenderichtlinie: neue Regeln der Entsendung nach Deutschland

Termin und Ort des seminars
 
11:00 – 14:00 Uhr
 
11 Juni 201Golden Tulip Hotel, Landgrafenstr. 4 BERLIN

Zdolność firmy do delegowania wg nowej dyrektywy wdrożeniowej

Kilka dni temu informowaliśmy WAS o przegłosowaniu przez Parlament Europejski nowej Dyrektywy w/s delegowania pracowników.

Zawiera ona obok przepisów o środkach administracyjnych, kontrolach, odpowiedzialności solidarnej także wyczerpującą regulację dotyczącą tego, jakie firmy mogą delegować pracowników i jakie warunki muszą spełnić pracownicy, by mogli być uznani za pracowników delegowanych.

dyrektywa wdrożeniowa ws. delegowania została dzisiaj przegłosowana na sesji plenarnej Parlementu Europejskiego

 Szanowni Państwo!

Dyrektywa Wdrożeniowa ws. delegowania  została dniu dzisiejszym przegłosowana na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego.
 
Oddajemy w Wasze ręce polski tekst dyrektywy. Tekst ten znajdziecie Państwo w bezpłatnym biuletynie majowym, sfinansowanym w całości ze środków Izby Pracodawców Polskich, największej organizacji wspierającej firmy delegujące za granicę pracowników, zleceniobiorców i pracowników tymczasowych. W 2013 roku ze wsparcia IPP skorzystało ponad 1500 firm polskich i zagranicznych zajmujących się transgranicznym zatrudnieniem. Bezpłatny biuletyn znajduje się tu:  www.delegowanie.pl/biuletyn-maj

Polski tekst dyrektywy wdrożeniowej

Szanowni Państwo!
Oddajemy w Wasze ręce jako pierwsi polski tekst dyrektywy wdrożeniowej w sprawie delegowania przed finałową rozgrywką w Parlamencie Europejskim, która odbędzie się we wtorek i w środę.
 
Głosowanie przewidziane jest wstępnie na środowe przedpołudnie.  
Dyrektywa budzi ogromne emocje w Europie.
 
Jest bardzo prawdopodobne, że treść dyrektywy w ostatniej chwili zostanie zmieniona. Socjaliści z Europy Zachodniej przygotowują na wtorkowe posiedzenie poprawki. Ich treść utrzymywana jest przed w tajemnicy i ma wszystkich zaskoczyć.
Tekst zamieszczony przez nas został opublikowany w piątkowy wieczór na stronach Parlamentu Europejskiego i jest wynikiem kompromisu pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą.
Jeśli jakakolwiek poprawka zostanie w ostatnim momencie przyjęta przez większość parlamentarną, to najprawdopodobniej spowoduje to sytuację, w której w Radzie UE pojawi się mniejszość blokująca i wówczas dopiero w następnej kadencji dyrektywa będzie procedowana. Będzie wtedy trzeba negocjować powtórnie całą dyrektywę.
Możliwe jest też, że zgodnie z zabiegami Izby Pracodawców Polskich i osobistymi zabiegami Tomasza Majora dyrektywa zostanie zamrożona, a prace nad nią nie będą podjęte nawet przez całą następną kadencję PE – z uwagi na bardzo prawdopodobny kontrowersyjny i pełen prawicowych i lewicowych ekstremistów przyszły skład Parlamentu Europejskiego.
 
Zapraszamy serdecznie na najbliższe (22.05.2014) warsztaty praktyczne dot. nowej dyrektywy: http://www.delegowanie.pl/05.2014 oraz na warsztaty poświęcone poświadczaniu formularzy A1 i n/t podstawy wymiaru składek pracowników delegowanych:
 
O finalnych pracach nad dyrektywą będziemy Państwa na bieżąco informowali.
 

Zespół www.delegowanie.pl 

Dyrektywa wdrożeniowa n/t delegowania pracowników: pewne informacje dla przedsiębiorców "z pierwszej ręki"

Szanowni Państwo!

Izba Pracodawców Polskich (www.ipp.org.pl) jest nieprzerwanie od roku 2006 największą polską organizacją zrzeszającą firmy zajmujące się transgranicznym zatrudnieniem pracowników. W roku 2013 z usług i wsparcia Izby Pracodawców Polskich skorzystało ponad 1500 firm delegujących pracowników za granicę. Izba działa w oparciu o ustawę o organizacjach pracodawców i jest organizacją non profit. IPP od samego poczatku aktywnie uczestniczyła w pracach nad nową dyrektywą.

Propozycje Izby zostały przyjęte przez Komisję Prawną i Komisję Runku Wewnętrznego Parlamentu Europejskiego.

Nowa dyrektywa wdrożeniowa ws. delegowania pracowników: głosowanie już 16.04.2014 r.

Szanowni Państwo!

Podczas ostatniego spotkania, w którym uczestniczyło ponad 100 przedsiębiorców delegujących pracowników, zleceniobiorców i pracowników tymczasowych za granicę, otrzymaliście Państwo z pierwszej ręki informacje dotyczące nowej dyrektywy.
W ostatnim czasie z naszych szkoleń dotyczących nowej dyrektywy skorzystało ponad 400 polskich firm. Wiele z nich jest już gotowa na wejście w życie nowych przepisów.
 
Już za dwa tygodnie dyrektywa zostanie poddana głosowaniu na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego.  

Nowa dyrektywa wdrożeniowa ws. delegowania pracowników: komentarze do nowych przepisów o delegowaniu pracowników

Szanowni Państwo!

Wejście w życie nowej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług nakazuje każdemu – właścicielom firm, kierownikom działów kadr, płac, księgowości oraz przede wszystkim sprzedaży oraz realizacji, a także doradcom prawnym i podatkowym – przemodelować dotychczasowe strategie związane z delegowaniem za granicę pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców. Nowa Dyrektywa wdrożeniowa przesuwa punkt ciężkości przy transgranicznym zatrudnieniu na inne kwestie, niż czyniła to dotychczasowa i cały czas obowiązująca Dyrektywa 96/71/WE dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Oddajemy do rąk przedsiębiorców i ich doradców kompendium wiedzy n/t delegowania pod rządami nowej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

dyrektywa wdrożeniowa: Komisja ds. zatrudnienia i spraw społecznych w Parlamencie Europejskim pogrąża polskich przedsiębiorców

Komisja ds. zatrudnienia i spraw społecznych w Parlamencie Europejskim przyjęła w dniu 18.03.2014 dużą większością tekst nowej dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników.
Ostatni etap to planowane na kwiecień br. głosowanie na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego.
 
Dyrektywa staje się faktem. Polscy europarlamentarzyści, polscy politycy i polski minister pracy pogrążają na naszych oczach polskich przedsiębiorców.


Nowa dyrektywa wdrożeniowa - 4000 nowych funkcjonariuszy FKS ZOLL będzie polowało na polskie firmy; polowanie na polskie firmy i ich zleceniodawców we Francji rozpoczęte!

Szanowni Państwo!

Niemcy przewidują zatrudnienie w tym roku 4000 nowych funkcjonariuszy FKS ZOLL, którzy od 1.1.2015 mają kontrolować polskie firmy. Niemieccy dziennikarze na zlecenie niemieckich władz szpiegują od kilku tygodni polskie firmy. Francja od wielu tygodni stosuje niektóre zapisy nowej dyrektywy, mimo tego, że ta nie została ona jeszcze przegłosowana w Parlamencie Europejskim. Inne kraje jądra przemysłowego UE (m.in. Belgia, Holandia, kraje skandynawskie) zapowiadają błyskawiczną implementacje dyrektywy. Unijni urzędnicy, wspierani przez środowiska naukowe, także polskie, oraz przez polskich urzędników, podejmują w ostatnich dniach intensywne działania mające przygotować państwa członkowskie UE do skutecznych akcji wymierzonych w Polskie firmy kierujące za granicę pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców.

Nowa dyrektywa wdrożeniowa - zastępstwo i wielokrotne delegowanie (Treść dyrektywy przed głosowaniem w PE)

Szanowni Państwo!
Już dwa dni po zawarciu porozumienia w ramach trilogu otrzymaliśmy od naszych europejskich partnerów tekst nowej dyrektywy.
Kilka dni później udało nam się dotrzeć do projektu wspólnego stanowiska Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w/s wielokrotnego delegowania i zastępstwa.
Prezentujemy Państwu jako pierwsi wyciąg z kluczowych dla Państwa przepisów:
 

Nowa dyrektywa wdrożeniowa - kluczowe definicje: zdolność firmy do delegowania i zdolność pracownika do bycia delegowanym

Szanowni Państwo!

Już dwa dni po zawarciu porozumienia w ramach trilogu otrzymaliśmy od naszych europejskich partnerów tekst nowej dyrektywy.

Prezentujemy Państwu jako pierwsi nowe, kluczowe dla Państwa definicje zdolności firmy do delegowania i zdolności pracownika do bycia delegowanym.

Oprócz projektu dyrektywy otrzymaliśmy projekt wspólnego oświadczenia dot. zastępstwa, które ma zostać opublikowane wraz z dyrektywą w dzienniku urzędowym UE. Instytucje europejskie nie wykluczają delegowania powtarzalnego.

Uczestnicy najbliższego seminarium poświęconego dyrektywie, które od będzie się 22.05.2014 otrzymają bezpłatnie pierwsze praktyczne objaśnienia istotnych dla polskich firm zapisów nowej dyrektywy. Na spotkaniu omówione zostaną z uczestnikami najważniejsze dla polskich firm praktyczne aspekty wejścia w życie nowej dyrektywy.

Przedstawiciele Państw Członkowskich na posiedzeniu COREPER przyjęli w dniu 5.03.2014 fatalny dla polskich firm wynik negocjacji pomiędzy trzema instytucjami ws. dyrektywy wdrożeniowej dotyczącej delegowania pracowników

Z precyzyjnych informacji uzyskanych w pierwszych dniach marca ze źródeł w Parlamencie Europejskim i w Komisji Europejskiej oraz od naszych partnerów – organizacji pracodawców w Niemczech i w Belgii wynika, że dyrektywa w sposób znaczący ograniczy aktywność biznesową polskich firm w UE.
 

Zła dyrektywa zostanie przyjęta

Z precyzyjnych informacji uzyskanych w pierwszych dniach marca ze źródeł w Parlamencie Europejskim i w Komisji Europejskiej oraz od naszych partnerów – organizacji pracodawców w Niemczech i w Belgii wynika, że dyrektywa w sposób znaczący ograniczy aktywność biznesową polskich firm w UE.

Kwestionowana od samego początku przez Izbę Pracodawców Polskich i Tomasza Majora zła dla polskich firm definicja zdolności do delegowania i zdolności pracownika do bycia delegowanym znajdzie się w bardzo niekorzystnej formule w art. 3.

Delegowanie pracowników - instytucje zakończyły negocjacje i osiągnęły fatalny dla polskich firm "kompromis"

W dniu 27.02.2014 roku zakończyły się w Brukseli trójstronne negocjacje Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Rady w sprawie delegowania pracowników.

Osiągnięto porozumienie, co do tekstu nowej dyrektywy wdrożeniowej, który zostanie teraz poddany pod głosowanie w Parlamencie Europejskim i Radzie.

Uzgodniony tekst będzie poddany w Parlamencie pod glosowanie podczas sesji plenarnej w połowie kwietnia b.r.

Informacja Prasowa Zarządu IPP nt. „kompromisu” w Radzie UE w sprawie dyrektywy o delegowaniu

Kompromis w Radzie UE w sprawie fatalnej dla polskich firm dyrektywy o delegowaniu

Informacja Prasowa

Izby Pracodawców Polskich (www.ipp.org.pl)

W PN, 9.12.2013 r. w godzinach popołudniowych został osiągnięty w Radzie UE fatalny dla polskich firm kompromis ws. nowej dyrektywy o delegowaniu pracowników.

Co oznacza nowa dyrektywa o delegowaniu dla polskich firm? - Wywiad z Tomaszem Majorem*

Delegowanie.pl: W dniu wczorajszym osiągnięty został kompromis w Radzie Europejskiej w sprawie nowej dyrektywy o delegowaniu pracowników. Przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy gratuluje członkom Rady udanych negocjacji i osiągnięcia kompromisu. Polski rząd świętuje sukces. Przyklaskują mu niektóre polskie organizacje. Czy jest się z czego cieszyć?
PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników