Skip to main content

Dyrektywa Wdrożeniowa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE i weszła w życie!

Szanowni Państwo!

W dniu 17 czerwca 2014r. weszła w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego (PE) i Rady 2014/67/UE z 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.Urz. UE z 2014 r. L 159/11).

Poszczególne państwa, zgodnie z zapisami Dyrektywy, mają dwa lata na wprowadzenie do swoich porządków prawnych nowych regulacji unijnych.

dyrektywa wdrożeniowa ws. delegowania została dzisiaj przegłosowana na sesji plenarnej Parlementu Europejskiego

 Szanowni Państwo!

Dyrektywa Wdrożeniowa ws. delegowania  została dniu dzisiejszym przegłosowana na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego.
 
Oddajemy w Wasze ręce polski tekst dyrektywy. Tekst ten znajdziecie Państwo w bezpłatnym biuletynie majowym, sfinansowanym w całości ze środków Izby Pracodawców Polskich, największej organizacji wspierającej firmy delegujące za granicę pracowników, zleceniobiorców i pracowników tymczasowych. W 2013 roku ze wsparcia IPP skorzystało ponad 1500 firm polskich i zagranicznych zajmujących się transgranicznym zatrudnieniem. Bezpłatny biuletyn znajduje się tu:  www.delegowanie.pl/biuletyn-maj

Informacja Prasowa Zarządu IPP nt. „kompromisu” w Radzie UE w sprawie dyrektywy o delegowaniu

Kompromis w Radzie UE w sprawie fatalnej dla polskich firm dyrektywy o delegowaniu

Informacja Prasowa

Izby Pracodawców Polskich (www.ipp.org.pl)

W PN, 9.12.2013 r. w godzinach popołudniowych został osiągnięty w Radzie UE fatalny dla polskich firm kompromis ws. nowej dyrektywy o delegowaniu pracowników.

Co oznacza nowa dyrektywa o delegowaniu dla polskich firm? - Wywiad z Tomaszem Majorem*

Delegowanie.pl: W dniu wczorajszym osiągnięty został kompromis w Radzie Europejskiej w sprawie nowej dyrektywy o delegowaniu pracowników. Przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy gratuluje członkom Rady udanych negocjacji i osiągnięcia kompromisu. Polski rząd świętuje sukces. Przyklaskują mu niektóre polskie organizacje. Czy jest się z czego cieszyć?

Spory sądowe z ZUS

Portal delegowanie.pl:

Co jest najczęściej przedmiotem sporów sądowych prowadzonych z ZUS przez firmy delegujące pracowników za granicę?

Tomasz Major, Brighton&Wood:

Odmawianie przez ZUS poświadczania formularzy A1 dla pracowników delegowanych

Portal delegowanie.pl:

Jaka jest najczęstsza przyczyna odmawiania przez ZUS poświadczania formularzy A1?

Beata Pawłowska, Brighton&Wood:

Kontrole przeprowadzane przez ZUS w firmach delegujących pracowników za granicę

Portal delegowanie.pl:

Czego najczęściej dotyczą kontrole prowadzone przez inspektorów ZUS?

Tomasz Major, Brighton&Wood:

studenci i uczniowie do 26 lat zatrudnieni na umowę zlecenia nie mogą otrzymać A1 - orzecznictwo sądowe

Sądy Powszechne wydały niedawno szereg ważnych wyroków dotyczących uzyskiwania A1 dla zleceniobiorców, którzy są jednocześnie studentami (uczniami) do 26 roku życia.

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/.../UE

Z myślą o partnerach biznesowych za granicą przedstawiamy Państwu  wersje językowe dyrektywy

Miesięcznik Delegowanie (Kwiecień 2014) - NOWA DYREKTYWA

Szanowni Państwo!

Oddajemy do Waszych rąk pierwsze objaśnienia najważniejszych pojęć, które znalazły się w nowej dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

Zamieszczamy także tekst dyrektywy przed głosowaniem na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego.

 

 

Cena netto wersja papierowa : 
600 PLN + Vat 23%
Cena netto wersja PDF: 
430 PLN + Vat 23%

Biuletyny otrzymują nieodpłatnie:

 

Koszt wysyłki 15zł brutto/szt miesięcznika w formie papierowej.

Miesięcznik w wersji pdf jest wysyłany na emial podany w zamówieniu.

Przy zamówieniu całorocznej edycji otrzymują państwo GRATIS segregator.

Cena za cały rok 12szt. wersja papierowa: 4 000 PLN +Vat 23%

Cena za cały rok 12szt. wersja pdf: 2 900 PLN +Vat 23%


Formularz zamówienia online

Formularz  zamówienia do pobrania

 

Stoisko Instytutu Opieki i Sekcji Delegowanie IPP na targach Pflege&Reha Stuttgart 06-08.05.2014

Szanowni Państwo!

Na najbliższych Targach Opieki w Stuttgarcie (Pflege&Reha Stuttgart 06-08.05.2014) Sekcja Delegowanie Izby Pracodawców Polskich oraz Instytut Opieki (www.InstytutOpieki.eu) mają swoje stoisko, na którym prezentowana będzie oferta polskich firm delegujących opiekunki do Niemiec.
Celem kampanii promującej polskie firmy jest pozyskanie dla nich jak największej liczby nowych partnerów, którzy zapewnią nowe zlecenia na delegowanie opiekunek do Niemiec.

Zaostrzone zasady poświadczania formularzy A1

 Szanowni Państwo!

W ostatnich miesiącach sądy powszechne bardzo często przyznawały rację Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, który odmawiał poświadczania formularzy A1 lub anulował formularze już wydane i nakazywał odprowadzanie składek z mocą wsteczną za granicą.  
Umowy zlecenia, jako elastyczna forma pracy, stały się w ostatnich latach bardzo popularne. Wiele firm zawiera kilka umów zleceń jednocześnie na różne czynności wykonywane często w różnych krajach. Wielokrotnie uczulaliśmy Państwa, że umowy zlecenia nie mogą być zawierane jedynie „na papierze”, że zleceniobiorca musi faktycznie świadczyć pracę umówioną w kontrakcie cywilnoprawnym.
W sprawach tzw. pozorności umów wypowiadały się niejednokrotnie sądy. Poniżej przekazujemy kilka ważnych tez z jednego z bardzo ciekawych niedawnych wyroków.
 

Brak konsensu w sprawie nowej dyrektywy o delegowaniu

Na dzisiejszym (17.02.2014) oficjalnym spotkaniu dotyczącym dyrektywy wdrożeniowej dowiedzieliśmy się, że cały czas brak jest konsensusu pomiędzy Radą i Parlamentem Europejskim w sprawie nowej dyrektywy o delegowaniu.

 

Tym samym całkiem realne staje się nieuchwalenie dyrektywy proponowane Radzie, Komisji Europejskiej i Parlamentowi Europejskiemu przez Tomasza Majora, Partnera Zarządzającego w Kancelarii Brighton&Wood i Prezesa Izby Pracodawców Polskich: http://www.delegowanie.pl/kompromis_Tomasza_Majora

 

Propozycja kompromisu w/s Dyrektywy Wdrożeniowej

 W dniu dzisiejszym (07.02.2014) Tomasz Major zaproponował wyważony projekt kompromisu w/s dyrektywy wdrożeniowej.

Spotkanie Sekcji Belgijsko-Niderlandzkiej IPP

20.03.2014 w sali konferencyjnej IPP: Hotel CONRAD****, ul. Josepha Conrada 29, Kraków odbędzie się w godzinach od 9.00 do 11.00 spotkanie Sekcji Belgijsko-Niderlandzkiej IPP, poświęcone w całości delegowaniu pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców do Belgii i Holandii:

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników