Skip to main content

Instytut Zatrudnienia Transgranicznego (www.izt.org.pl) we współpracy z największą organizacją zrzeszającą firmy kierujące za granicę pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców, Izbą Pracodawców Polskich (www.ipp.org.pl) zaprasza do udziału w jedynym na europejskim rynku edukacyjnym Studium Podyplomowym w zakresie transgranicznego zatrudnienia.

Studium Podyplomowe
Delegowanie pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców za granicę

Studium przeznaczone jest dla pracowników firm, które kierują personel za granicę.


Delegowanie do Belgii, Francji i Niderlandów – ku implementacji Dyrektywy Wdrożeniowej

Belgia to jedna z najbardziej zyskownych destynacji polskiego biznesu związanego ze świadczeniem usług transgranicznych opartych o personel z Polski. Holandia to rynek, na którym firmy z siedzibą w Polsce wypracowały dotąd najbardziej zaawansowane modele optymalizacji kosztów pozapłacowych. Francja to z kolei rynek, na którym aktualnie polskie firmy i ich kontrahenci poddani są wyjątkowo dyskryminacyjnym kontrolom i drakońskim sankcjom.

Obowiązkowe składki z wielu umów zleceń dopiero od 2016r.

Jak Państwa już wielokrotnie informowaliśmy, w Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, mające na celu objęcie obowiązkowymi ubezpieczeniami umów zlecenia do wysokości minimalnego wynagrodzenia. Na bieżącym posiedzeniu Sejmu, padła propozycja, aby odroczyć wejście w życie nowych zasad oskładkowania kilku umów zlecenia zawartych z jedną osobą aż do 2016r.

Posłowie z sejmowej podkomisji stałej do spraw rynku pracy przegłosowali wczoraj poprawki do rządowego projektu zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW, PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH I ZLECENIOBIORCÓW ZA GRANICĘ

 Seminarium

Kraków, 9.10.2014, 11.00-13.00

Delegowanie pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców za granicę

Poświadczanie formularzy A1 przez ZUS | podstawa wymiaru składek | optymalizacje kosztów delegowania | zagraniczne zakłady podatkowe polskich firm | zasada 183 dni

 

Delegowanie do Niemiec – rewolucyjne zmiany w niemieckim prawie w 2014 roku

Kraków, 9.10.2014, 09.00-11.00

Delegowanie do Niemiec – rewolucyjne zmiany w niemieckim prawie w 2014 roku

 

Delegowanie do Belgii, Francji i Niderlandów – ku implementacji Dyrektywy Wdrożeniowej

Kraków, 9.10.2014, 13.00-15.00

Delegowanie do Belgii, Francji i Niderlandów – ku implementacji Dyrektywy Wdrożeniowej

Posting of workers to Belgium and Netherlands

Posting of workers to Belgium and Netherlands

Cracow/Poland, 9.10.2014, 15.00-17.00

legal aspects | tax | social security | A1-forms

Komentarze

  • Nowa Dyrektywa Wdrożeniowa
  • Dyrektywa podstawowa 96/71
  • A1 – podleganie przepisom o ubezpieczeniach społecznych i poświadczanie formularzy A1
  • Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców delegowanych za granicę
  • Zagraniczne zakłady podatkowe polskich firm kierujących za granicę pracowników, zleceniobiorców i pracowników tymczasowych
  • Zasada 183 dni: Opodatkowanie pracowników, zleceniobiorców i pracowników tymczasowych kierowanych za granicę
  • Sądy właściwe w sporach z pracownikami, zleceniobiorcami i pracownikami tymczasowymi kierowanymi za granicę
  • Prawo właściwe dla umów z pracownikami (umowy o pracę), zleceniobiorcami (umowy zlecenia) i pracownikami tymczasowymi (umowy o pracę tymczasową) kierowanymi za granicę.

Dyrektywa Wdrożeniowa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE i weszła w życie!

Szanowni Państwo!

W dniu 17 czerwca 2014r. weszła w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego (PE) i Rady 2014/67/UE z 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.Urz. UE z 2014 r. L 159/11).

Poszczególne państwa, zgodnie z zapisami Dyrektywy, mają dwa lata na wprowadzenie do swoich porządków prawnych nowych regulacji unijnych.

dyrektywa wdrożeniowa ws. delegowania została dzisiaj przegłosowana na sesji plenarnej Parlementu Europejskiego

 Szanowni Państwo!

Dyrektywa Wdrożeniowa ws. delegowania  została dniu dzisiejszym przegłosowana na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego.
 
Oddajemy w Wasze ręce polski tekst dyrektywy. Tekst ten znajdziecie Państwo w bezpłatnym biuletynie majowym, sfinansowanym w całości ze środków Izby Pracodawców Polskich, największej organizacji wspierającej firmy delegujące za granicę pracowników, zleceniobiorców i pracowników tymczasowych. W 2013 roku ze wsparcia IPP skorzystało ponad 1500 firm polskich i zagranicznych zajmujących się transgranicznym zatrudnieniem. Bezpłatny biuletyn znajduje się tu:  www.delegowanie.pl/biuletyn-maj

Informacja Prasowa Zarządu IPP nt. „kompromisu” w Radzie UE w sprawie dyrektywy o delegowaniu

Kompromis w Radzie UE w sprawie fatalnej dla polskich firm dyrektywy o delegowaniu

Informacja Prasowa

Izby Pracodawców Polskich (www.ipp.org.pl)

W PN, 9.12.2013 r. w godzinach popołudniowych został osiągnięty w Radzie UE fatalny dla polskich firm kompromis ws. nowej dyrektywy o delegowaniu pracowników.

Co oznacza nowa dyrektywa o delegowaniu dla polskich firm? - Wywiad z Tomaszem Majorem*

Delegowanie.pl: W dniu wczorajszym osiągnięty został kompromis w Radzie Europejskiej w sprawie nowej dyrektywy o delegowaniu pracowników. Przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy gratuluje członkom Rady udanych negocjacji i osiągnięcia kompromisu. Polski rząd świętuje sukces. Przyklaskują mu niektóre polskie organizacje. Czy jest się z czego cieszyć?

Spory sądowe z ZUS

Portal delegowanie.pl:

Co jest najczęściej przedmiotem sporów sądowych prowadzonych z ZUS przez firmy delegujące pracowników za granicę?

Tomasz Major, Brighton&Wood:

Odmawianie przez ZUS poświadczania formularzy A1 dla pracowników delegowanych

Portal delegowanie.pl:

Jaka jest najczęstsza przyczyna odmawiania przez ZUS poświadczania formularzy A1?

Beata Pawłowska, Brighton&Wood:

Kontrole przeprowadzane przez ZUS w firmach delegujących pracowników za granicę

Portal delegowanie.pl:

Czego najczęściej dotyczą kontrole prowadzone przez inspektorów ZUS?

Tomasz Major, Brighton&Wood:

pierwszy i jedyny na rynku komentarz do Dyrektywy Wdrożeniowej

Szanowni Państwo!

W dniu 17 czerwca 2014r. weszła w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego (PE) i Rady 2014/67/UE z 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.Urz. UE z 2014 r. L 159/11).

Poszczególne państwa, zgodnie z zapisami Dyrektywy, mają dwa lata na wprowadzenie do swoich porządków prawnych nowych regulacji unijnych.

O samej Dyrektywie informowaliśmy już Państwa wielokrotnie. Szczegóły można znależć również na stronie delegowanie.pl.

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników