Skip to main content

Seminarium

Kraków, 19.03.2015, 11.00-13.00

Delegowanie opiekunek do Niemiec: nowe regulacje - wygrani i przegrani 

1.1.2015 roku weszły w życie nowe przepisy niemieckie. Po raz pierwszy w historii Republika Federalna Niemiec wprowadziła obowiązek przestrzegania przez wszystkich pracodawców, także tych zagranicznych, przepisów o minimalnym wynagrodzeniu.


Entsendung der Pflegekräfte nach Deutschland nach dem 1.1.2015: notwendige Änderung der Entsendemodelle 

Ort und Zeit:

19.03.2015 13.00-15.00 Uhr Krakau, Konferenzsaal der Kanzlei Brighton&Wood: Hotel CONRAD****, ul. Josepha Conrada 29, www.conradhotel.pl


 Seminarium

Kraków, 19.03.2015, 9.00-11.00

Praktyczne aspekty wynagradzania kierowców przemieszczających się przez Niemcy po 1.1.2015 roku 

1.1.2015 roku weszły w życie nowe przepisy niemieckie. Po raz pierwszy w historii Republika Federalna Niemiec wprowadziła obowiązek przestrzegania przez wszystkich pracodawców, także tych zagranicznych, przepisów o minimalnym wynagrodzeniu.

Instytut Zatrudnienia Transgranicznego (www.izt.org.pl) we współpracy z największą organizacją zrzeszającą firmy kierujące za granicę pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców, Izbą Pracodawców Polskich (www.ipp.org.pl) zaprasza do udziału w jedynym na europejskim rynku edukacyjnym Studium Podyplomowym w zakresie transgranicznego zatrudnienia.

Studium Podyplomowe
Delegowanie pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców za granicę

Studium przeznaczone jest dla pracowników firm, które kierują personel za granicę.


delegowanie opiekunek do Niemiec: dialog z niemieckimi koordynatorami n/t zmian i pozyskiwania nowych zleceń

Niedawno weszły w życie w Niemczech nowe przepisy o minimalnym wynagrodzeniu.

Polski Sejm potwierdził niedawno, że system tzw. podwójnych zleceń będzie dopuszczalny jeszcze przez cały 2015 rok.

Jednocześnie polskie sądy rozstrzygają na niekorzyść firm:

 1. Czynności rekrutacyjno-marketingowe w konstelacji uproszczonej są obejściem prawa, są niedopuszczalne i ich stosowanie stanowi podstawę do uchylenia formularzy A1,
 2. Wynagrodzenie z umowy zlecenia na zbyt niskim poziomie jest rażąco niskie i narusza zasady współżycia społecznego,
 3. ZUS ma rację anulując A1, jeżeli firma delegująca nie ma rzeczywistych obrotów krajowych na poziomie 25%.

ZUS w ścisłej współpracy z zagranicznymi instytucjami prowadzi zakrojone na szeroką skalę działania śledcze wymierzone w polskie firmy.

Wynagrodzenie minimalne w Niemczech wynosi 8,50 EUR za każdą godzinę pracy.

delegowanie opiekunek do Niemiec: dotychczasowe modele delegowania kwestionowane przez urzędy

 

Polskie urzędy skarbowe podważają w ostatnim czasie zwolnienie przedmiotowe z VAT i wszczynają postępowania karno-skarbowe przeciwko zarządom i właścicielom polskich firm kierujących opiekunki do Niemiec nakładając jednocześnie obowiązek opłacenia podatku VAT od faktur wystawianych rodzinom za ostatnie pięć lat działalności.

Trwa bezprecedensowa krucjata polskiego ZUS i zagranicznych instytucji przeciwko polskim firmom.

Europejscy urzędnicy, politycy i decydenci zbierają informacje n/t polskich firm delegujących

 Informacja pochodzi z RynekDelegowania.pl

W lecie 2014 roku opublikowana została w Dzienniku Urzędowym UE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

Dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich, które dopiero za półtora roku, tj. do dnia 18 czerwca 2016 r. mają wprowadzić w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania tej dyrektywy.

Niemiecki urząd celny zwalcza samozatrudnienie w branży opieki

W ostatnich tygodniach miały miejsce liczne kontrole u niemieckich pośredników polskich firm wysyłających opiekunki w ramach samozatrudnienia.

Mindestlohn 2015: Entsendung der Pflegekräfte nach Deutschland - notwendige Änderung der Entsendemodelle

Sehr geehrte Damen und Herren, 

bekanntlich ist am 1.1.2015 das Mindestlohngesetz in Kraft getreten.

Der Mindestlohn beträgt 8,50 EUR/Stunde.

Der Einsatz der Mitarbeiter 8 Stunden pro Tag und 5 Tage pro Woche bedeutet, dass dem Mitarbeiter die Mindestvergütung i.H.v. über 1.400,00 EUR  monatlich zusteht.

Dies steht im eklatanten Widerspruch zu der bisherigen Praxis. Die meisten Mitarbeiter werden in dem 24h/7Tage-Modus beschäftigt.

Branża przyszłości: delegowanie opiekunek do Niemiec

Szanowni Państwo!

Z badań prowadzonych przez Statistisches Bundesamt (www.destatis.de), Fundację Bertelsmanna (www.bertelsmann-stiftung.de) oraz przez Instytut Opieki (www.InstytutOpieki.eu) wynika, że w najbliższych 10 latach Republika Federalna Niemiec musi przyjmować w każdym roku przynajmniej 130 tysięcy nowych opiekunów i opiekunek dla osób niedołężnych i w podeszłym wieku, aby uniknąć katastrofy i zapaści systemu pielęgnacyjnego.

Rynek opieki będzie najbardziej dynamicznie rozwijającym się rynkiem, na którym dominującą pozycję od 2005 roku mają polskie firmy.

Entsendung der Pflegekräfte nach Deutschland nach dem 1.1.2015: notwendige Änderung der Entsendemodelle

Sehr geehrte Damen und Herren, 

bekanntlich ist am 1.1.2015 das Mindestlohngesetz in Kraft getreten.

Der Mindestlohn beträgt 8,50 EUR.

Der Einsatz der Mitarbeiter 8 Stunden pro Tag und 5 Tage pro Woche bedeutet, dass dem Mitarbeiter die Mindestvergütung i.H.v. über 1.400,00 EUR  monatlich zusteht.

Dies steht im eklatanten Widerspruch zu der bisherigen Praxis. Die meisten Mitarbeiter werden in dem 24h/7Tage-Modus beschäftigt.

Delegowanie opiekunek do Niemiec: nowe regulacje - wygrani i przegrani

Szanowni Państwo! 

1.1.2015 roku weszły w życie nowe przepisy niemieckie. Po raz pierwszy w historii Republika Federalna Niemiec wprowadziła obowiązek przestrzegania przez wszystkich pracodawców, także tych zagranicznych, przepisów o minimalnym wynagrodzeniu.
Nowa regulacja dotknęła w sposób najbardziej drastyczny branżę opieki.
Dotychczasowy model, w którym opiekunka pracuje 7 dni w tygodniu, pozostaje w gotowości świadczenia pracy przez całą dobę i za swoje zaangażowanie otrzymuje od 900 do 1300 EURO legł w gruzach.
Za każdą godzinę pozostawania w dyspozycji agencje opieki muszą po 1.1.2015 roku płacić 8,5 EUR.

Płaca minimalna w Niemczech a polska branża transportowa

1.1.2015 roku weszły w życie nowe przepisy niemieckie. Po raz pierwszy w historii Republika Federalna Niemiec wprowadziła obowiązek przestrzegania przez wszystkich pracodawców, także tych zagranicznych, przepisów o minimalnym wynagrodzeniu.
 
Nowa regulacja dotknęła w sposób najbardziej drastyczny branżę transportową.
 
Dotychczasowe modele zatrudnienia kierowców w polskich firmach transportowych legły w gruzach.
 

nowe zasady wynagradzania kierowców w Niemczech - ważna interpretacja niemieckiego urzędu

Izba Pracodawców Polskich (www.ipp.org.pl) jest nieprzerwanie od roku 2006 największą aktywną organizacją polską zrzeszającą firmy zajmujące się transgranicznym zatrudnieniem pracowników. W roku 2014 z usług i wsparcia Izby Pracodawców Polskich skorzystało ponad 1700 firm delegujących pracowników za granicę. Wśród nich jest też ponad 100 firm zajmujących się transportem międzynarodowym.

Kilka dni temu Izba otrzymała od niemieckich władz obszerne pisemne i wiążące wyjaśnienia dotyczące nowego stanu prawnego w Niemczech po 1.1.2015 r. – z punktu widzenia firm transportowych.

 Obejmują one następujące zagadnienia:

 1. Definicja płacy minimalnej i jej zastosowanie do kierowców w przypadku przejazdów z/do Niemiec oraz przejazdów tranzytowych; diety i ryczałty a płaca minimalna (wyjaśnienia dotyczą także tranzytu przez Niemcy).
 2. Obowiązkowa notyfikacja i związane z nią nowe obowiązki meldunkowe (wyjaśnienia dotyczą także tranzytu przez Niemcy);
 3. Nowe obowiązki w zakresie dokumentowania czasu pracy kierowców (wyjaśnienia dotyczą także tranzytu przez Niemcy);
 4. Nowe obowiązki w zakresie przechowywania i udostepniania niemieckiej administracji dokumentacji związanej z wynagrodzeniami, czasem pracy etc.(wyjaśnienia dotyczą także tranzytu przez Niemcy)

ZUS szuka pieniędzy w firmach kierujących za granicę pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców

W ostatnich tygodniach ZUS rzucił przeciwko polskim firmom delegującym za granicę pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców nadzwyczajne siły. Inspektorzy ZUS wspierani przez Państwową Inspekcję Pracy doprowadzają do niekorzystnych dla firm przypisów składek z tytułu:

SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH BRANŻY OPIEKI DOMOWEJ W NIEMCZECH

W związku z wejściem w życie w Niemczech ustawy o minimalnym wynagrodzeniu przesyłamy Państwu bardzo ważne informacje n/t opieki AD 2015. 

DYREKTYWA WDROŻENIOWA: ZŁE WIEŚCI DLA POLSKICH FIRM

Poniżej prezentujemy Państwu pierwszy z cyklu wywiadów z Tomaszem Majorem poświęconych delegowaniu, rynkowi pracy oraz polskim i europejskim regulacjom w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Strategiczne spotkanie w Rzymie poświęcone delegowaniu pracowników

 W dniach od 7 do 9 listopada 2014 roku władze Izby Pracodawców Polskich (www.ipp.org.pl; www.delegowanie.pl; www.entsendung.pl; www.detachering.pl; www.detachement.pl)– największej polskiej organizacji zrzeszającej i wspierającej firmy delegujące pracowników za granicę - uczestniczyły w Zgromadzeniu Ogólnym Europejskiej Konfederacji Małych i Średnich Przedsi

Komentarze

 • Nowa Dyrektywa Wdrożeniowa
 • Dyrektywa podstawowa 96/71
 • A1 – podleganie przepisom o ubezpieczeniach społecznych i poświadczanie formularzy A1
 • Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców delegowanych za granicę
 • Zagraniczne zakłady podatkowe polskich firm kierujących za granicę pracowników, zleceniobiorców i pracowników tymczasowych
 • Zasada 183 dni: Opodatkowanie pracowników, zleceniobiorców i pracowników tymczasowych kierowanych za granicę
 • Sądy właściwe w sporach z pracownikami, zleceniobiorcami i pracownikami tymczasowymi kierowanymi za granicę
 • Prawo właściwe dla umów z pracownikami (umowy o pracę), zleceniobiorcami (umowy zlecenia) i pracownikami tymczasowymi (umowy o pracę tymczasową) kierowanymi za granicę.
PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników