Skip to main content

 Seminarium

Kraków, 9.10.2014, 11.00-13.00

Delegowanie pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców za granicę

Poświadczanie formularzy A1 przez ZUS | podstawa wymiaru składek | optymalizacje kosztów delegowania | zagraniczne zakłady podatkowe polskich firm | zasada 183 dni

 

Instytut Zatrudnienia Transgranicznego (www.izt.org.pl) we współpracy z największą organizacją zrzeszającą firmy kierujące za granicę pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców, Izbą Pracodawców Polskich (www.ipp.org.pl) zaprasza do udziału w jedynym na europejskim rynku edukacyjnym Studium Podyplomowym w zakresie transgranicznego zatrudnienia.

Studium Podyplomowe
Delegowanie pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców za granicę

Studium przeznaczone jest dla pracowników firm, które kierują personel za granicę.


ZUS szuka pieniędzy w firmach kierujących za granicę pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców

W ostatnich tygodniach ZUS rzucił przeciwko polskim firmom delegującym za granicę pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców nadzwyczajne siły. Inspektorzy ZUS wspierani przez Państwową Inspekcję Pracy doprowadzają do niekorzystnych dla firm przypisów składek z tytułu:

Skrajnie niekorzystne rozstrzygnięcia sądowe dotyczące delegowania za granicę pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców

W ostatnich miesiącach sądy powszechne na masową skalę przyznają rację Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, który:

 1. restrykcyjnie rozumie obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym w Polsce na miesiąc przed delegowaniem (przy poświadczaniu A1 „na jeden kraj”),
 2. rozszerzająco traktuje zasadę pracy marginalnej (przy poświadczaniu A1 „na dwa kraje”),
 3. stwierdza „pozorność” w firmach, w których zleceniobiorcy wykonują zadania w Polsce w zakresie promocji, rekrutacji i szkoleń (przy poświadczaniu A1 „na dwa kraje”),
 4. restrykcyjnie traktuje zasadę 25% działalności krajowej (przy poświadczaniu A1 „na jeden kraj”)

i w konsekwencji odmawia poświadczenia formularzy A1, a wydane formularze A1 wycofuje z mocą wsteczną.

Skrajnie niekorzystny wyrok SN dotyczący kryteriów delegowania

Kilka miesięcy temu jako pierwsi informowaliśmy Państwa o bardzo niekorzystnym wyroku Sądu Najwyższego dotyczącym kryteriów delegowania wskazanych w art. 12.1 rozporządzenia 883/2004.
 Kilka tygodni temu ukazało się uzasadnienie pisemne tego wyroku. 
 
Zanim przytoczymy najważniejsze tezy z tego uzasadnienia, przedstawiamy stan faktyczny, którego ten wyrok dotyczył.
 

DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW, PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH I ZLECENIOBIORCÓW ZA GRANICĘ

 Seminarium

Kraków, 9.10.2014, 11.00-13.00

Delegowanie pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców za granicę

Poświadczanie formularzy A1 przez ZUS | podstawa wymiaru składek | optymalizacje kosztów delegowania | zagraniczne zakłady podatkowe polskich firm | zasada 183 dni

 

Będą zmiany w zasadach wypowiadania umów o pracę na czas określony zawieranych z pracownikami delegowanymi

W marcu tego roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok, który stanowi że nie można stosować dwutygodniowego wypowiedzenia wobec pracujących na czas określony, którzy wykonują obowiązki podobne do tych świadczonych przez zatrudnionych na czas nieokreślony. Takie rozwiązanie dyskryminuje tych pierwszych, bo okres wypowiedzenia dla pracujących na czas nieokreślony jest dłuższy. Sprawa wydana została w trybie prejudycjalnym, z zapytaniem do ETS wystąpił polski sąd.

Perspektywy kierowania pracowników z Indonezji do Polski i innych krajów UE

W związku z unijną Perspektywą Finansową 2014-2020 i z przeznaczeniem większości środków na infrastrukturę, w latach 2016-2020 przewidywane są poważne zakłócenia na polskim rynku pracy, związane z niedoborem wykwalifikowanych pracowników.

Izba Pracodawców Polskich wraz z kancelarią Brighton&Wood rozpoczyna jesienią 2014 roku cykl spotkań poświęconych kierowaniu do Polski i do innych krajów UE pracowników z Azji.
W dniach 19.10-24.10.2014 roku odbędzie się w Indonezji pierwsza konferencja poświęcona tej tematyce.
Patronat nad konferencją objął portal Delegowanie.pl.

Delegowanie do Belgii, Francji i Niderlandów – ku implementacji Dyrektywy Wdrożeniowej

Belgia to jedna z najbardziej zyskownych destynacji polskiego biznesu związanego ze świadczeniem usług transgranicznych opartych o personel z Polski. Holandia to rynek, na którym firmy z siedzibą w Polsce wypracowały dotąd najbardziej zaawansowane modele optymalizacji kosztów pozapłacowych. Francja to z kolei rynek, na którym aktualnie polskie firmy i ich kontrahenci poddani są wyjątkowo dyskryminacyjnym kontrolom i drakońskim sankcjom.

Obowiązkowe składki z wielu umów zleceń dopiero od 2016r.

Jak Państwa już wielokrotnie informowaliśmy, w Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, mające na celu objęcie obowiązkowymi ubezpieczeniami umów zlecenia do wysokości minimalnego wynagrodzenia. Na bieżącym posiedzeniu Sejmu, padła propozycja, aby odroczyć wejście w życie nowych zasad oskładkowania kilku umów zlecenia zawartych z jedną osobą aż do 2016r.

Posłowie z sejmowej podkomisji stałej do spraw rynku pracy przegłosowali wczoraj poprawki do rządowego projektu zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW, PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH I ZLECENIOBIORCÓW ZA GRANICĘ

 Seminarium

Kraków, 9.10.2014, 11.00-13.00

Delegowanie pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców za granicę

Poświadczanie formularzy A1 przez ZUS | podstawa wymiaru składek | optymalizacje kosztów delegowania | zagraniczne zakłady podatkowe polskich firm | zasada 183 dni

 

Delegowanie do Niemiec – rewolucyjne zmiany w niemieckim prawie w 2014 roku

Kraków, 9.10.2014, 09.00-11.00

Delegowanie do Niemiec – rewolucyjne zmiany w niemieckim prawie w 2014 roku

 

Delegowanie do Belgii, Francji i Niderlandów – ku implementacji Dyrektywy Wdrożeniowej

Kraków, 9.10.2014, 13.00-15.00

Delegowanie do Belgii, Francji i Niderlandów – ku implementacji Dyrektywy Wdrożeniowej

Posting of workers to Belgium and Netherlands

Posting of workers to Belgium and Netherlands

Cracow/Poland, 9.10.2014, 15.00-17.00

legal aspects | tax | social security | A1-forms

Komentarze

 • Nowa Dyrektywa Wdrożeniowa
 • Dyrektywa podstawowa 96/71
 • A1 – podleganie przepisom o ubezpieczeniach społecznych i poświadczanie formularzy A1
 • Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców delegowanych za granicę
 • Zagraniczne zakłady podatkowe polskich firm kierujących za granicę pracowników, zleceniobiorców i pracowników tymczasowych
 • Zasada 183 dni: Opodatkowanie pracowników, zleceniobiorców i pracowników tymczasowych kierowanych za granicę
 • Sądy właściwe w sporach z pracownikami, zleceniobiorcami i pracownikami tymczasowymi kierowanymi za granicę
 • Prawo właściwe dla umów z pracownikami (umowy o pracę), zleceniobiorcami (umowy zlecenia) i pracownikami tymczasowymi (umowy o pracę tymczasową) kierowanymi za granicę.

Dyrektywa Wdrożeniowa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE i weszła w życie!

Szanowni Państwo!

W dniu 17 czerwca 2014r. weszła w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego (PE) i Rady 2014/67/UE z 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.Urz. UE z 2014 r. L 159/11).

Poszczególne państwa, zgodnie z zapisami Dyrektywy, mają dwa lata na wprowadzenie do swoich porządków prawnych nowych regulacji unijnych.

dyrektywa wdrożeniowa ws. delegowania została dzisiaj przegłosowana na sesji plenarnej Parlementu Europejskiego

 Szanowni Państwo!

Dyrektywa Wdrożeniowa ws. delegowania  została dniu dzisiejszym przegłosowana na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego.
 
Oddajemy w Wasze ręce polski tekst dyrektywy. Tekst ten znajdziecie Państwo w bezpłatnym biuletynie majowym, sfinansowanym w całości ze środków Izby Pracodawców Polskich, największej organizacji wspierającej firmy delegujące za granicę pracowników, zleceniobiorców i pracowników tymczasowych. W 2013 roku ze wsparcia IPP skorzystało ponad 1500 firm polskich i zagranicznych zajmujących się transgranicznym zatrudnieniem. Bezpłatny biuletyn znajduje się tu:  www.delegowanie.pl/biuletyn-maj
PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników