Skip to main content

 Seminarium

Kraków, 29.10.2015, 
Kraków, Sala Konferencyjna Portalu www.Delegowanie.pl: Hotel CONRAD**** | ul. Josepha Conrada 29

 11.00 – 13.00 Delegowanie zleceniobiorców za granicę – praktyka rynkowa i zmiany od 1.1.2016 r.  


Seminarium

Kraków, 29.10.2015, 
Kraków, Sala Konferencyjna Portalu www.Delegowanie.pl: Hotel CONRAD**** | ul. Josepha Conrada 29

13.00 – 15.00 Delegowanie opiekunek do Niemiec – praktyka rynkowa i zmiany od 1.1.2016 r.


Seminarium

Kraków, 29.10.2015, 
Kraków, Sala Konferencyjna Portalu www.Delegowanie.pl: Hotel CONRAD**** | ul. Josepha Conrada 29


15.00-17.00 Entsendung der polnischen Pflegekräfte nach Deutschland nach dem 1.1.2016

(Das Seminar findet in deutscher Sprache statt)

cotygodniowe spotkania online dla firm delegujących: bezpłatny dostęp do sprawdzonej wiedzy n/t delegowania

 

Izba Pracodawców Polskich realizuje Europejski Program Wspierania Polskiego Delegowania. W ramach tego programu sfinansowano dla firm, które delegują za granicę pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców, dostęp do wiedzy n/t legalnego delegowania.

W każdy piątek o godzinie 10.00 odbywają się, bezpłatne dla wszystkich członków IPP, spotkania z ekspertami n/t delegowania. 

Seminaria Online są uzupełnieniem programu szkoleniowego portalu Delegowanie.pl.

delegowanie za granicę: zbiegi tytułów do ubezpieczeń - bez tajemnic po 1.1.2016

1.1.2016 roku wchodzą w życie ważne zmiany w oskładkowaniu tzw. podwójnych zleceń. Ustawa, która wprowadza nowe zasady, zawiera kilka pułapek dla firm delegujących zleceniobiorców za granicę. Zawiera też sporo luk i niedomówień.

Na spotkaniu omówione zostaną nie tylko przepisy, ale zaprezentowane zostaną wszystkie, możliwe po 1.1.2016 r., warianty delegowania zleceniobiorców za granicę, z uwzględnieniem A1, aspektów podatkowych i ze szczególnym uwzględnieniem branż niskokosztowych (opieka, logistyka, rzeźnie etc.).

Doświadczeni prawnicy omówią dokumentację, jaką należy stosować po 1.1.2016 r.

Polskie organizacje lobbują za zaostrzeniem europejskich przepisów o delegowaniu

W dniu 6.10.2016 w Strasburgu Komisja Europejska przeprowadziła wstępną debatę na temat pakietu dotyczącego mobilności pracowników w UE, a także strategii rynku wewnętrznego.

Komisarz Thyssen zapowiedziała, że konieczna jest rewizja dyrektywy o pracownikach delegowanych z 1996 r. (Dyrektywa 96/71). "Możliwe, że dokonamy rewizji dyrektywy o pracownikach delegowanych, aby zakotwiczyć w niej zasadę +równa płaca za taką samą pracę w tym samym miejscu+" - powiedziała komisarz. "Mam poparcie wszystkich komisarzy, by urzeczywistnić tę zasadę" - dodała.

Pomimo tego, że przepisy Dyrektywy Wdrożeniowej nie zostały jeszcze implementowane we wszystkich państwach członkowskich, Komisja Europejska już zapowiedziała w swoim programie prac na ten rok nowy Pakiet przepisów dotyczący mobilności pracowników. W tajnym piśmie, do którego dotarł Portal www.RynekDelegowania.pl skierowanym do Komisji Europejskiej przez ministrów pracy Niemiec, Holandii, Belgii i Francji, przedstawione zostały konkretne propozycje przyjęcia nowych regulacji, m.in.: ujednolicenia podstawy wymiaru składek w skali całej UE (m.in. likwidacja ulg przewidzianych w prawie polskim), zaostrzenia zasad poświadczania A1 – wprowadzenie każdorazowej zgody zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej, wyłączenia z definicji delegowania pracowników, którzy otrzymują formularze A1 z art. 13, zmiany podstawowej dyrektywy o  delegowaniu 96/71 na nową, zaostrzoną dyrektywę, która de facto zlikwiduje delegowanie w dotychczasowej formie. O tej inicjatywie polski rząd i polscy przedstawiciele w Unii Europejskiej dowiedzieli się od Portalu Delegowanie.pl. Urzędnicy Komisji Europejskiej przygotowujący nowe, dyskryminujące polskie firmy przepisy przyznają, że w swoich pracach bazują na wiedzy o rzekomo nielegalnych praktykach polskich firm, którą zdobywają m.in. od polskich stowarzyszeń i inicjatyw naukowo-biznesowych na konferencjach oraz w rozmowach prowadzonych za pośrednictwem europosłów rządzącej w Polsce koalicji. Nie tylko polskie organizacje i stowarzyszenia biznesowe, ale także niektóre polskie izby gospodarcze za granicą są przedmiotem infiltracji przez obce służby i inspekcje działające za pośrednictwem różnych konsultantów, prawników oraz innych „ekspertów”. Zbierają one informacje n./t działania konkretnych polskich firm i dążą one do zlikwidowania delegowania w Europie. Efektem tego  będzie zdominowanie rynku outsourcingu przez kilka globalnych agencji pracy. Za przyjęciem dyrektywy wdrożeniowej, która okazuje się ogromnym problemem dla polskich firm i która już spowodowała ograniczenie delegowania do Francji o ponad 30%, byli polscy europosłowie oraz niektóre polskie środowiska naukowo-biznesowe. Zapraszając na spotkania europejskich i polskich urzędników przekazują oni szczegółową i nie zawsze wygodną dla polskich firm wiedzę o praktyce rynkowej. Efektem tego jest nowy pakiet przepisów, nad którymi pracuje Komisja Europejska.

W pracach nad nowymi przepisami z ramienia europejskich firm uczestniczy Tomasz Major, Prezes Izby Pracodawców Polskich, Partner Zarządzający w Kancelarii Brighton&Wood  i Dyrektor Generalny ds. Transgranicznego Świadczenia Usług w Europejskiej Konfederacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Portal www.RynekDelegowania.pl informuje na bieżąco o postępach prac w instytucjach europejskich.

Uczestnicy najbliższego spotkania dowiedzą się z pierwszej ręki o planowanych zmianach.

spotkanie z niemieckimi firmami z branży opieki

Po najbliższym seminarium poświęconym branży opieki przewidziana jest dla uczestników seminarium wspólna narada z niemieckimi firmami, które pośredniczą w pozyskiwaniu zleceń w Niemczech. Służyć ma ona nawiązaniu współpracy pomiędzy firmami polskimi i niemieckimi.

Podczas tego spotkania referenci będą przekonywać niemieckie firmy do podwyższenia stawek u rodzin. – Ma to złagodzić skutki nowych przepisów o oskładkowaniu podwójnych zleceń.  

delegowanie opiekunek do Niemiec po 1.1.2016

Szanowni Państwo!

Na najbliższym spotkaniu poświęconym w całości delegowaniu opiekunek do Niemiec omówione zostaną rewolucyjne zmiany w zakresie oskładkowania tzw. podwójnych zleceń. Wchodzą one  w życie już 1.1.2016 r.

Na spotkaniu omówione zostaną nie tylko przepisy, ale zaprezentowane zostaną wszystkie, możliwe po 1.1.2016 r., warianty delegowania opiekunek do Niemiec, z uwzględnieniem A1, aspektów podatkowych.

Seminarium odbywa się w j. polskim. 

Delegowanie zleceniobiorców za granicę - praktyka rynkowa i zmiany od 1.1.2016 r.

Na najbliższym spotkaniu poświęconym w całości delegowaniu zleceniobiorców za granicę omówione zostaną rewolucyjne zmiany w zakresie oskładkowania tzw. podwójnych zleceń. Wchodzą one  w życie już 1.1.2016 r.
 
Na spotkaniu omówione zostaną nie tylko przepisy, ale zaprezentowane zostaną wszystkie, możliwe po 1.1.2016 r., warianty delegowania zleceniobiorców za granicę, z uwzględnieniem A1, aspektów podatkowych i ze szczególnym uwzględnieniem branż niskokosztowych (opieka, logistyka, rzeźnie etc.).

nowe obowiązki dla polskich firm we Francji

Uprzejmie przypominamy, że od 31.03.2015 r. wszystkie firmy delegujące pracowników do Francji są zobowiązane do przechowywania dokumentacji związanej z zatrudnieniem na terenie Francji. Są to w szczególności takie dokumenty, jak listy płac, ewidencja czasu pracy, umowy o pracę oraz dowody na prowadzenie rzeczywistej działalności na terenie Polski.

Każda firma, która deleguje pracowników do Francji jest do zobligowana do wskazania reprezentanta do kontaktów z francuskimi inspekcjami. Reprezentant ten musi mieszkać we Francji.

PILNE!!! współpraca ZUS i PIP z zagranicznymi instytucjami kontrolnymi

ZUS i PIP udzielają zagranicznym instytucjom wszechstronnych informacji n/t działalności krajowej polskich firm. Skutkiem tego jest kwestionowanie na znaczącą skalę legalności delegowania we Francji, Belgii i w Niemczech. Polskim przedsiębiorcom delegującym wskutek działań polskiego ZUS zarzuca się za granicą oszustwa na szkodę pracowników i systemu zabezpieczenia społecznego.

Perspektywy delegowania do Niemiec

Na prośbę licznych firm delegujących, które już zgłosiły swój udział w najbliższych spotkaniach n/t delegowania do Niemiec referenci poruszą następujące kwestie:

ZUS odmawia poświadczania formularzy A1 dla firm korzystających z "podwójnych zleceń"

W ostatnich miesiącach odnotowujemy coraz częstszą praktykę odmawiania przez ZUS poświadczania formularzy A1 dla firm, które korzystają z modelu podwójnych zleceń w wersji kwalifikowanej. W sytuacji, gdy zleceniobiorca ma dwóch zleceniodawców niektóre jednostki terenowe ZUS właściwe dla zleceniodawcy delegującego uznają się za niewłaściwe i nakazują firmie ubieganie się o A1 w jednostce terenowej właściwej dla miejsca zamieszkania zleceniobiorcy.Taka praktyka ZUS jest pozbawiona podstaw prawnych.

„Faktycznie w ostatnim czasie zgłaszają się do nas przedsiębiorcy poszkodowani przez takie praktyki. W każdym przypadku udaje nam się jednak przekonać ZUS do tego, by prawidłowo stosował przepisy o koordynacji.” – skomentował dla portalu www.RynekDelegowania.pl Tomasz Major, Prezes Izby Pracodawców Polskich i Partner Zarządzający w Kancelarii Brighton&Wood.

zlecenia dla firm delegujących od niemieckich firm

1.1.2015 Niemcy wprowadziły jednolitą stawkę minimalną wynagrodzeń. Jednocześnie już w styczniu 2015 roku na spotkaniu z przedsiębiorcami w Berlinie, w którym z ramienia polskich firm uczestniczył Prezes Izby Pracodawców Polskich Tomasz Major, niemiecki wicekanclerz Sigmar Gabriel obiecał solennie, że administracja państwowa postara się złagodzić skutki nowych przepisów. Faktycznie – rok 2015 należy w historii delegowania do Niemiec do najspokojniejszych i najlepszych lat. Jest to okres, w którym kontrole są rzadkie, a polscy przedsiębiorcy, poza ewidentnymi przypadkami oszustw na szkodę polskich pracowników, wychodzą obronną ręką.

Delegowanie zleceniobiorców za granicę: zmiany od 1.1.2016

1.1.2016 r.. wchodzą w życie przepisy likwidujące tzw. zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych. Oznacza to dla większości firm ogromne zmiany oraz konieczność albo renegocjacji kontraktów zagranicznych albo obniżenia wynagrodzenia netto gwarantowanego personelowi delegowanemu albo zmianę dokumentacji. Tylko niektóre firmy nie  będą musiały dokonywać żadnych zmian. Kancelaria Brighton&Wood od wielu miesięcy przygotowuje wybrana grupę firm do zmiany przepisów.

Francja likwiduje delegowanie pracowników: kolejne zaostrzenie przepisów dla firm delegujących pracowników do Francji

Podczas wakacji francuski rząd zapowiedział przyjęcie kolejnego pakietu przepisów mających na celu zlikwidowanie delegowania do Francji. Przepisy mają uderzyć głównie w polskie firmy oraz w ich francuskich zleceniodawców. Przewidują one kolejne obowiązki administracyjne i inne uciążliwe rygory, którym muszą się poddać zarówno polskie firmy, jak i ich francuscy kontrahenci. Za naruszenie przepisów przewidziano drakońskie kary, m.in. wykluczenie z rynku, także dla francuskich firm.

Jednocześnie urzędy francuskie podejmują działania sprzeczne z prawem unijnym. Brukselskie biuro Izby Pracodawców Polskich podejmuje konkretne działania zmierzające do zatrzymania przez rząd francuski fali naruszeń prawa europejskiego oraz działania wymierzone w konkretne francuskie przedsiębiorstwa państwowe, które dyskryminują podwykonawców z Europy Środkowo-Wschodniej.

Pilne!!! Unia Europejska chce zlikwidować delegowanie pracowników

Szanowni Państwo! 

Pomimo tego, że przepisy Dyrektywy Wdrożeniowej nie zostały jeszcze implementowane we wszystkich państwach członkowskich, Komisja Europejska już zapowiedziała w swoim programie prac na ten rok nowy Pakiet przepisów dotyczący mobilności pracowników. W tajnym piśmie, do którego dotarł Portal www.RynekDelegowania.pl skierowanym do Komisji Europejskiej przez ministrów pracy Niemiec, Holandii, Belgii i Francji, przedstawione zostały konkretne propozycje przyjęcia nowych regulacji, m.in.: ujednolicenia podstawy wymiaru składek w skali całej UE (m.in. likwidacja ulg przewidzianych w prawie polskim), zaostrzenia zasad poświadczania A1 – wprowadzenie każdorazowej zgody zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej, wyłączenia z definicji delegowania pracowników, którzy otrzymują formularze A1 z art. 13, zmiany podstawowej dyrektywy o  delegowaniu 96/71 na nową, zaostrzoną dyrektywę, która de facto zlikwiduje delegowanie w dotychczasowej formie. O tej inicjatywie ani polski rząd, ani polscy przedstawiciele w Unii Europejskiej nic nie wiedzą. Urzędnicy Komisji Europejskiej przygotowujący nowe, dyskryminujące polskie firmy przepisy przyznają, że w swoich pracach bazują na wiedzy o rzekomo nielegalnych praktykach polskich firm, którą zdobywają m.in. od polskich stowarzyszeń i inicjatyw naukowo-biznesowych na konferencjach oraz w rozmowach prowadzonych za pośrednictwem europosłów rządzącej w Polsce koalicji. Nie tylko polskie organizacje i stowarzyszenia biznesowe, ale także niektóre polskie izby gospodarcze za granicą są przedmiotem infiltracji przez obce służby i inspekcje działające za pośrednictwem różnych konsultantów, prawników oraz innych „ekspertów”. Zbierają one informacje n./t działania konkretnych polskich firm i dążą one do zlikwidowania delegowania w Europie. Efektem tego  będzie zdominowanie rynku outsourcingu przez kilka globalnych agencji pracy. Za przyjęciem dyrektywy wdrożeniowej, która okazuje się ogromnym problemem dla polskich firm i która już spowodowała ograniczenie delegowania do Francji o ponad 30%, byli polscy europosłowie oraz niektóre polskie środowiska naukowo-biznesowe. Zapraszając na spotkania europejskich i polskich urzędników przekazują oni szczegółową i nie zawsze wygodną dla polskich firm wiedzę o praktyce rynkowej. Efektem tego jest nowy pakiet przepisów, nad którymi pracuje Komisja Europejska.

Odmawianie przez ZUS poświadczania formularzy A1 dla pracowników delegowanych

Portal delegowanie.pl:
Jaka jest najczęstsza przyczyna odmawiania przez ZUS poświadczania formularzy A1?

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników