Aktualności

Kontrole podatkowe w polskich firmach delegujących do Belgii

Od jesieni 2020 trwają zmasowane kontrole podatkowe w polskich firmach delegujących personel do Belgii. Celem inspektorów jest opodatkowanie na terenie Belgii z mocą wsteczną zysków polskich firm, opodatkowanie z mocą wsteczną personelu delegowanego i nałożenie sankcji karno-skarbowych za uchylanie się od podatkowych obowiązków meldunkowych.

Dedykowany system kadrowo-płacowy dla firm delegujących opiekunów do Niemiec

Galopujące żądania w zakresie wynagrodzeń netto wysuwane przez pracowników są prawdziwą zmorą pracodawców delegujących. Nowe przepisy o delegowaniu utrudnią polskim firmom delegowanie pracowników i ich wynagradzanie. Niedawno weszły w życie nowe przepisy o delegowaniu opiekunek do Niemiec. Przewidują one nowe obowiązki w zakresie koniecznej dokumentacji. Każda firma delegująca musi sporządzać dzienną, tygodniową i miesięczną dokumentację płacową zgodną z nowymi niemieckimi regulacjami. Za nieprzestrzeganie nowych regulacji grożą polskim firmom drakońskie kary. 

Circulaire détachement: nowe wytyczne dla firm delegujących do Francji

W styczniu 2021 roku francuski minister pracy wydał okólnik dla inspekcji pracy w całym kraju. Wytyczne są zbiorem zasad dot. delegowania i wynagradzania pracowników delegowanych. Wytyczne są podstawą nakładania sankcji na polskie firmy i ich francuskich kontrahentów. Wskazują też na elementy, które w 2021 roku są przedmiotem skrupulatnych kontroli.

norma DIN SPEC 33454 dla opieki domowej w Niemczech: bezpłatne webinarium

W lutym 2021 r. ogłoszona została finalna wersja nowej Normy DIN dla branży opieki domowej w Niemczech. Kancelaria Brighton&Wood jest od dłuższego czasu w kontakcie z Niemieckim Instytutem ds. Norm, który ustanowił tą normę. Kancelaria Brighton&Wood monitorowała także na wielu etapach jej powstawanie. Kancelaria Brighton&Wood wraz z Instytutem Opieki oraz ELYSIUM – Kadry i Płace dla Firm delegujących przygotowała dla firm delegujących opiekunów do Niemiec strategię działania zmierzającą do sprawnego dostosowania firmy do nowej Normy DIN. 

dofinansowanie polskich opiekunek w Niemczech: reforma niemieckiego systemu opieki

Z dokumentu przesłanego na początku marca 2021 r. przez rząd federalny wszystkim organizacjom branżowym wynika sensacyjna zmiana w niemieckim systemie opieki: podopieczni dostaną znaczące dofinansowanie z środków publicznych w przypadku korzystania z polskich opiekunek delegowanych do Niemiec przez polskie firmy.  Sekcja Opieki działająca przy IPP jest największą organizacją wspierającą polskie firmy delegujące opiekunki. Ze wsparcia IPP korzysta co roku ponad 2100 firm zajmujących się transgranicznym i nowoczesnym zatrudnieniem, w tym ponad 300 agencji opieki.

Optymalizacja kosztów delegowania w Europie

Przepisy europejskie, które weszły w życie w 2020 r. oraz przepisy państw przyjmujących (Niemcy, Belgia, Holandia, Francja, kraje skandynawskie) spowodowały, że delegowanie stało się ogromnym wyzwaniem dla działów kadr i płac w firmach zajmujących się transgranicznym zatrudnieniem. Polscy przedsiębiorcy muszą zapewnić swoim pracownikom i zleceniobiorcom kierowanym za granicę już nie tylko minimalne stawki wynagrodzeń, ale także dodatki i inne świadczenia przewidziane w przepisach lokalnych.

reforma systemu opieki w Niemczech: nowe możliwości dla polskich firm delegujących opiekunów do Niemiec

Kilka dni temu opublikowana została robocza wersja wstępnego projektu niemieckiej reformy systemu opieki. Obszerny dokument wraz z uzasadnieniem nie jest jeszcze dokumentem rządu federalnego przeznaczonym do dalszego procedowania w Bundestagu. Ma on służyć dalszym dyskusjom dot. opieki. Projekt zawiera interesujący dla polskich firm rozdział dot. opieki domowej realizowanej przez zagraniczne (także polskie firmy). Reforma zrewolucjonizuje system opieki w Niemczech i zwiększy znaczenie polskich firm na niemieckim rynku opieki.

Kontrole niemieckiego urzędu celnego (ZOLL) w firmach delegujących opiekunki ukraińskie do Niemiec

Kilka tygodni temu miała miejsce zmasowana akcja kontroli ZOLL u niemieckich pośredników umożliwiających zatrudnienie i delegowanie ukraińskich opiekunek do Niemiec. W ostatnim czasie wiele polskich firm delegujących opiekunów do Niemiec konfrontowanych jest z drobiazgowymi kontrolami prowadzonymi przez urząd celny (ZOLL) oraz przez polskie urzędy (administracja skarbowa, policja, ZUS, PIP). Weryfikowane są umowy z rodzinami, umowy z pośrednikami, a także umowy pośredników z rodzinami. Ponadto prześwietlana jest dokumentacja płacowa sporządzana przez polskie firmy. 

Belgia: zmasowane kontrole urzędów skarbowych w polskich firmach delegujących

W ostatnich tygodniach zgłaszają się do nas firmy operujące od wielu lat na rynku belgijskim. Konfrontowane są one w ostatnim czasie z drobiazgowymi kontrolami skarbowymi zmierzającymi do ustalenia na terenie Belgii istnienia zakładu podatkowego. W decyzjach wydawanych polskim firmom przewija się ta sama argumentacja:

Potężna akcja niemieckich służb wymierzona w spółki delegujące ukraińskie opiekunki do Niemiec

Do Izby Pracodawców Polskich dotarła informacja o wielkiej akcji niemieckich służb wymierzonej w spółki delegujące ukraińskie opiekunki do Niemiec. Przypominamy wszystkim polskim firmom, że są bardzo ograniczone możliwości legalnego zatrudnienia ukraińskich opiekunek w Niemczech. Zarzuty stawiane są na niespotykaną dotąd skalę także „renomowanym” niemieckim pośrednikom oraz władzom i pracownikom polskich spółek delegujących. W ostatnich dniach miały miejsca masowe przeszukania w biurach i miejscach zamieszkania niemieckich pośredników.