Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

Publikacje

Książki:

 • Praca tymczasowa, outsourcing i elastyczne stosunki zatrudnienia w Polsce (600 stron, wydanie 2017), Tomasz Major (red.)
  Książka zawiera obszerny komentarz do zmienionych w 2017 przepisów o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, prezentuje w sposób syntetyczny najczęściej stosowane modele optymalizacyjne oraz wskazuje na zagrożenia i tendencje zmian w polskim prawie. Jest to obowiązkowa lektura dla każdego, kto zajmuje się pracą tymczasową, outsourcingiem, nowoczesnymi stosunkami zatrudnienia i optymalizacjami związanymi z zatrudnieniem. zobacz pełny opis  

 • Delegowanie 2017 (767 stron, wydanie 2017), Tomasz Major (red.) 

 • Posting of Workers in Europe. (620 stron, wydanie 2016), Tomasz Major (red.)
  Jest to jedyne w Europie kompleksowe opracowanie n/t delegowania. Imponująca książka zawiera starannie przygotowane komentarze z praktycznymi przykładami. zobacz pełny opis 
 • Komplet Komentarzy do przepisów o delegowaniu pracowników za granicę o zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce (10 tomów, 3278 stron, wydanie 2014-2016), Tomasz Major (red.)
  Wyczerpujące komentarze do przepisów o delegowaniu pracowników.
  Ponad 3000 stron rzetelnych, dogłębnych opracowań, przykładów z praktyki i orzecznictwa. Całość podzielona na siedem tomów. zobacz pełny opis

 • Delegowanie pracowników, zleceniobiorców i pracowników tymczasowych (238 stron, wydanie 2014), Tomasz Major (red.)
  Schemat działania firmy delegującej pracowników, zleceniobiorców i pracowników tymczasowych. Praktykowane modele delegowania pracowników, zleceniobiorców i pracowników tymczasowych a nowa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. zobacz pełny opis

 • Komentarze: Dyrektywa 96/71, dyrektywa wdrożeniowa, prawo i sądy właściwe (492 strony, wydanie 2014), Tomasz Major (red.)
  Komentarz do podstawowej dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Komentarz do nowej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Sądy właściwe w sporach z pracownikami, zleceniobiorcami i pracownikami tymczasowymi kierowanymi za granicę. zobacz pełny opis

 • A1 – podleganie ubezpieczeniom społecznym i poświadczanie formularzy A1 (384 strony, wydanie 2014), Tomasz Major (red.)
  Podleganie ubezpieczeniom społecznym i poświadczanie formularzy A1 dla pracowników, zleceniobiorców i pracowników tymczasowych kierowanych za granicę po wejściu w życie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. zobacz pełny opis
   

 • Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (200 stron, wydanie 2014), tomasz major (red.)
  Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, zleceniobiorców i pracowników tymczasowych kierowanych za granicę po wejściu w życie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. zobacz pełny opis

 • Zagraniczne zakłady podatkowe polskich firm (190 stron, wydanie 2014), tomasz major (red.)
  Wszystkie publikacje zostały przygotowane w sposób niezwykle precyzyjny, staranny i wyczerpujący. Zawierają oprócz licznych uwag i przykładów praktycznych, także akty prawne, omówienie interpretacji urzędowych oraz orzecznictwa. Książki napisane zostały w sposób przystępny, prostym językiem, tak, by każdy przedsiębiorca mógł się nimi z łatwością posługiwać. zobacz pełny opis

 • Opodatkowanie pracowników, zleceniobiorców i pracowników tymczasowych delegowanych za granicę (246 stron, wydanie 2014), Tomasz Major (red.)
  Zasada 183 dni: Opodatkowanie pracowników, zleceniobiorców i pracowników tymczasowych kierowanych za granicę po wejściu w życie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. zobacz pełny opis

 • Zbiór przepisów obowiązujących w dziedzinie transgranicznego zatrudnienia (562 stron, wydanie 2014), Tomasz Major (red.)
  Zbiór zawiera najważniejsze przepisy mające zastosowanie w przypadku transgranicznego zatrudnienia, w tym w szczególności przepisy Dyrektywy Podstawowej 96/71, Dyrektywy Wdrożeniowej, przepisy regulujące poświadczanie formularzy A1, kwestie związane z ustalaniem podstawy wymiaru składek dla pracowników i pracowników tymczasowych delegowanych za granicę, przepisy dotyczące zakłady podatkowe oraz zasadę 183 dni, przepisy o podstawie wymiaru podatku dochodowego od osób fizycznych. zobacz pełny opis

 • Komentarz do ustawy z dnia 20.05.2016 o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (376 stron, wydanie 2016), Tomasz Major (red.)
  Wejście w życie nowej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług nakazuje każdemu – właścicielom firm, kierownikom działów kadr, płac, księgowości oraz przede wszystkim sprzedaży oraz realizacji, a także doradcom prawnym i podatkowym – przemodelować dotychczasowe strategie związane z delegowaniem za granicę pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców. zobacz pełny opis

 • Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce (340 stron, wydanie 2016), Tomasz Major (red.)
  Doświadczeni praktycy dokonują analizy przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce. Publikacja zawiera także aspekty podatkowe i przede wszystkim ubezpieczeniowe zatrudniania cudzoziemców w Polsce oraz delegowania ich do Polski. Przedmiotem analizy są cudzoziemcy zarówno będący, jak i niebędący obywatelami krajów członkowskich UE. zobacz pełny opis

 • Zatrudnienie Ukraińców w Polsce (250 stron, wydanie 2016), Tomasz Major (red.)
  Doświadczeni praktycy dokonują analizy przepisów o zatrudnianiu obywateli Ukrainy w Polsce. Publikacja zawiera także aspekty podatkowe i przede wszystkim ubezpieczeniowe zatrudniania Ukraińców w Polsce oraz delegowania ich do Polski. zobacz pełny opis 

 • Delegowanie polskich pracowników do Niemiec. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe (406 stron, wydanie 2011), Tomasz Major
  W książce zostały zebrane i obszernie skomentowane przepisy prawa pracy, prawa podatkowego i ubezpieczeniowego mające zastosowanie w przypadku delegowania pracowników polskich do Niemiec.  zobacz pełny opis

 • Entsendung von polnischen Arbeitnehmern nach Deutschland (326 stron, wydanie 2011), Tomasz Major
  W książce zostały zebrane i obszernie skomentowane przepisy prawa pracy, prawa podatkowego i ubezpieczeniowego mające zastosowanie w przypadku delegowania pracowników polskich do Niemiec.  zobacz pełny opis

 • Transgraniczna praca tymczasowa (346 stron, wydanie 2011), Tomasz Major i Beata Pawłowska
  Autorzy omawiają takie istotne tematy, jak: prawo pracy (czas pracy, systemy zatrudniania pracowników tymczasowych), zatrudnianie pracowników tymczasowych w ramach stosunków cywilnoprawnych, kwestie ubezpieczeń społecznych pracowników tymczasowych oraz ich opodatkowania, czy jakże aktualne zagadnienia związane z otwarciem kolejnych rynków pracy w UE.  zobacz pełny opis

  Zapoznaj się z naszą ofertą

 

E-booki:

 • Komplet Komentarzy do przepisów o delegowaniu pracowników za granicę o zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce (10 tomów, 3278 stron, wydanie 2014-2016), Tomasz Major (red.)

 • Delegowanie pracowników, zleceniobiorców i pracowników tymczasowych (238 stron, wydanie 2014), Tomasz Major (red.)

 • Komentarze: Dyrektywa 96/71, dyrektywa wdrożeniowa, prawo i sądy właściwe (492 strony, wydanie 2014), Tomasz Major (red.)

 • A1 – podleganie ubezpieczeniom społecznym i poświadczanie formularzy A1 (384 strony, wydanie 2014), Tomasz Major (red.)

 • Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (200 stron, wydanie 2014), Tomasz Major (red.)

 • Zagraniczne zakłady podatkowe polskich firm (190 stron, wydanie 2014), Tomasz Major (red.)

 • Opodatkowanie pracowników, zleceniobiorców i pracowników tymczasowych delegowanych za granicę (246 stron, wydanie 2014), Tomasz Major (red.)

 • Zbiór przepisów obowiązujących w dziedzinie transgranicznego zatrudnienia (562 stron, wydanie 2014), Tomasz Major (red.)

 • Zbiór przepisów obowiązujących w dziedzinie transgranicznego zatrudnienia (562 stron, wydanie 2014), Tomasz Major (red.)

 • Komentarz do ustawy z dnia 20.05.2016 o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (376 stron, wydanie 2016), Tomasz Major (red.)

 • Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce (340 stron, wydanie 2016), Tomasz Major (red.)

 • Posting of Workers in Europe (620 stron, wydanie 2016), Tomasz Major

 • Delegowanie polskich pracowników do Niemiec. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe (406 stron, wydanie 2011), Tomasz Major

 • Entsendung von polnischen Arbeitnehmern nach Deutschland (326 stron, wydanie 2011), Tomasz Major

 • Transgraniczna praca tymczasowa (346 stron, wydanie 2011), Tomasz Major i Beata Pawłowska 

 Zapoznaj się z naszą ofertą

 

Opracowania tematyczne – miesięczniki Delegowanie:

 • Opinia Tomasza Majora w/s rewizji Dyrektywy 96/71Parlamenty (06/2016).

 • Zasady ustalania właściwego ustawodawstwa (A1) na podstawie art.12.1 rozporządzenia 883/2004 (05/2016).

 • Projekty zmian oraz komentarze do nowych ustaw (Entsendung.pl/Delegowanie.pl) biuletyn w języku niemieckim (05/2016).

 • Zapowiadane zmiany w Dyrektywie o delegowaniu pracowników (04/2016).

 • Reforma dyrektywy o delegowaniu pracowników (03/2016).

 • Uzyskiwania zaświadczeń A1 w trybie art. 13 rozporządzenia 883/2004 (02/2016).

 • Zmiany jakie przyniesie rok 2016 dla firm delegujących personel za granicę (01/2016).

 • Ryzyka związane z transgranicznym zatrudnianiem pracowników i zleceniobiorców głównie przez pryzmat orzecznictwa sądowego (11/2015).

 • Delegowania pracowników do Luksemburga (Détachement vers le Luxembourg) biuletyn w języku francuskim (10/2015).

 • Delegowania pracowników do Belgii (Détachement en Belgique) biuletyn w języku francuskim (10/2015).

 • Delegowania pracowników do Francji (Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France) biuletyn w języku francuskim (10/2015).

 • Zasady delegowania pracowników do Luksemburga (10/2015).

 • Zasady delegowania pracowników do Belgii (09/2015).

 • Zasady delegowania pracowników do Francji (08/2015).

 • Analiza orzeczenia sądu rejonowego oraz orzeczenie SN (07/2015).

 • Nowe regulacje w zakresie delegowania pracowników do Francji (06/2015).

 • Odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych za zobowiązania (05/2015).

 • Transakcje miedzy podmiotami powiązanymi (04/2015).

 • Omówienie interpretacji i wyroków dotyczących ustalania podstawy wymiaru składek pracowników i zleceniobiorców delegowanych za granicę (03/2015).

 • Pracy tymczasowa - analiza orzeczeń dotyczących zatrudniania przez agencje pracowników i zleceniobiorców (02/2015).

 • Nowe przepisy o minimalnym wynagrodzeniu w Niemczech (01/2015).

 • Możliwości jakie daje art. 13.1 rozporządzenia 883/2004 i uzyskanie w ten sposób z ZUS zaświadczenia A1 (12/2014).

 • Nowości w prawie pracy, w podatkach oraz ubezpieczeniach społecznych, które wchodzą w życie z początkiem 2015r (11/2014).

 • Przegląd orzecznictwa sądowego dotyczącego podróży służbowych (10/2014).

 • Podróże służbowe pracowników i zleceniobiorców (09/2014).

 • Podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych i zleceniobiorców czasowo wykonujących zadania poza granicami (08/2014).

 • Opodatkowanie pracowników delegowanych i czasowo wykonujących pracę za granicą na rzecz polskich podmiotów (07/2014).

 • Zakłady podatkowe (06/2014).

 • Dyrektywa 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (05/2014).

 • Objaśnienia najważniejszych pojęć, które znalazły się w nowej dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE (04/2014)

 Zapoznaj się z naszą ofertą

 

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników