Skip to main content

SEMINARIA ONLINE

bezpłatne dla WSZYSTKICH członków IPP: dla Członków Zwyczajnych, Członków GOLD i Członków PREMIUM.

TEMATY:  

 • 05.07.2018 
  10:00 Delegowanie: zagadnienia podstawowe Poświadczanie formularzy A1 z art. 12 (szkolenie online nr 101)
  10:30 Delegowanie: zagadnienia dla zaawansowanych Zdolność firmy do delegowania nielegalne delegowanie mimo ważnych formularzy A1 (szkolenie online nr 203) 
  11:00 Delegowanie opiekunek do Niemiec Alternatywne dla umów zlecenia i umów o pracę metody kierowania opiekunek do Niemiec (szkolenie online nr 308) 
  11:30 Delegowanie: sekcje branżowe oraz sekcje krajowe Zasada równego traktowania i jej znaczenie dla firm delegujących do Niemiec (szkolenie online nr 407) 
  12:00 Nowoczesne stosunki zatrudnienia Nowelizacja przepisów od 1.6.2017 Obowiązek posiadania lokalu (szkolenie online nr 513)
  12:30 Klub Kadrowo-Księgowo-Płacowy Zbiegi tytułów do ubezpieczeń (szkolenie online nr 605)
  13:00 Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce i delegowanie cudzoziemców do Polski Umowy o prace i umowy zlecenia w praktyce zatrudniania cudzoziemców w Polsce (szkolenie online nr 703)
  13:30 Nowości w prawie o delegowaniu, w zakresie zatrudnienia cudzoziemców w Polsce i w zakresie nowoczesnych stosunków zatrudnienia Zagraniczne instytucje uchylają A1(szkolenie online nr 848)
  17:00 Sesja pytań i odpowiedzi Prawnicy Kancelarii Brighton&Wood są do Państwa dyspozycji*
 • 12.07.2018 
  10:00 Delegowanie: zagadnienia podstawowe A1 z art. 13 (szkolenie online nr 102)
  10:30 Delegowanie: zagadnienia dla zaawansowanych Odmowa poświadczania A1 przez ZUS (szkolenie online nr 205) 
  11:00 Delegowanie opiekunek do Niemiec Siedem Grzechów Delegowania Opiekunek do Niemiec (szkolenie online nr 309) 
  11:30 Delegowanie: sekcje branżowe oraz sekcje krajowe Kontrola w polskiej firmie delegującej do Belgii – uwagi praktyczne (szkolenie online nr 409) 
  12:00 Nowoczesne stosunki zatrudnienia Nowelizacja przepisów od 1.6.2017 -Szczególne ograniczenia w zakresie powierzania wykonywania pracy tymczasowej (szkolenie online nr 514)
  12:30 Klub Kadrowo-Księgowo-Płacowy Zagraniczne podróże służbowe (szkolenie online nr 606)
  13:00 Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce i delegowanie cudzoziemców do Polski Zatrudnienie Cudzoziemców w Polsce (szkolenie online nr 705)
  13:30 Nowości w prawie o delegowaniu, w zakresie zatrudnienia cudzoziemców w Polsce i w zakresie nowoczesnych stosunków zatrudnienia Belgijska inspekcja socjalna kwestionuje legalność delegowania(szkolenie online nr 849)
  17:00 Sesja pytań i odpowiedzi Prawnicy Kancelarii Brighton&Wood są do Państwa dyspozycji*
 • 19.07.2018 
  10:00 Delegowanie: zagadnienia podstawowe Odmowa poświadczania A1 przez ZUS (szkolenie online nr 103)
  10:30 Delegowanie: zagadnienia dla zaawansowanych Anulowanie przez ZUS formularzy A1 z mocą wsteczną (szkolenie online nr 206) 
  11:00 Delegowanie opiekunek do Niemiec A1 dla opiekunek delegowanych do Niemiec (szkolenie online nr 310) 
  11:30 Delegowanie: sekcje branżowe oraz sekcje krajowe Kontrola w polskiej firmie delegującej do Francji – uwagi praktyczne (szkolenie online nr 410) 
  12:00 Nowoczesne stosunki zatrudnienia Minimalne wynagrodzenie dla zleceniobiorców (szkolenie online nr 501)
  12:30 Klub Kadrowo-Księgowo-Płacowy Oskładkowanie diet zleceniobiorców (szkolenie online nr 607)
  13:00 Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce i delegowanie cudzoziemców do Polski Dalsze delegowanie opiekunek z Rumunii, Bułgarii do innych krajów UE (szkolenie online nr 706)
  13:30 Nowości w prawie o delegowaniu, w zakresie zatrudnienia cudzoziemców w Polsce i w zakresie nowoczesnych stosunków zatrudnienia Nowelizacja dyrektywy o delegowaniu(szkolenie online nr 850)
  17:00 Sesja pytań i odpowiedzi Prawnicy Kancelarii Brighton&Wood są do Państwa dyspozycji*
 • 26.07.2018 
  10:00 Delegowanie: zagadnienia podstawowe Podstawa wymiaru składek pracowników delegowanych za granicę (szkolenie online nr 104)
  10:30 Delegowanie: zagadnienia dla zaawansowanych Delegowanie zleceniobiorców za granicę – na co zwracać uwagę (szkolenie online nr 207) 
  11:00 Delegowanie opiekunek do Niemiec Polska praca marginalna opiekunki delegowanej do Niemiec (szkolenie online nr 311) 
  11:30 Delegowanie: sekcje branżowe oraz sekcje krajowe Kontrola w polskiej firmie delegującej do Niemiec – uwagi praktyczne (szkolenie online nr 411) 
  12:00 Nowoczesne stosunki zatrudnienia Outsourcing a praca tymczasowa (szkolenie online nr 502)
  12:30 Klub Kadrowo-Księgowo-Płacowy Opodatkowanie kwater (szkolenie online nr 608)
  13:00 Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce i delegowanie cudzoziemców do Polski Pomysły rządu na nowelizację przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (szkolenie online nr 707)
  13:30 Nowości w prawie o delegowaniu, w zakresie zatrudnienia cudzoziemców w Polsce i w zakresie nowoczesnych stosunków zatrudnienia Nowelizacja przepisów o poświadczaniu A1(szkolenie online nr 851)
  17:00 Sesja pytań i odpowiedzi Prawnicy Kancelarii Brighton&Wood są do Państwa dyspozycji*
O szczegółowych programach spotkań online informujemy na 14 dni przed spotkaniem. Członków IPP zapraszamy do przesyłania zagadnień, które powinny zostać omówione na spotkaniach online.
 
Zostań członkiem IPP i korzystaj z bezpłatnych spotkań online: www.delegowanie.pl/member
 
Zmień Twój status członkowski na GOLD i korzystaj z jeszcze większego dostępu do sprawdzonej wiedzy n/t delegowania: www.delegowanie.pl/gold
 
Skorzystaj z konsultacji online w Kancelarii Brighton&Wood: http://delegowanie.pl/ekskluzywne-uslugi-dla-czlonkow-ipp
 
Skorzystaj z konsultacji z Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com
 
W związku z ogromnym zainteresowaniem, jakim cieszą się seminaria i spotkania online organizowane przez Portal Delegowanie.pl oraz dużą ilością nowych przepisów, interpretacji i orzecznictwa, jakie pojawiają się na rynku delegowania w różnych krajach UE Zarząd IPP podjął decyzję o rozszerzeniu możliwości uczestniczenia przez wszystkich członków IPP we wszystkich Seminariach Online i Spotkaniach Online organizowanych przez Portal Delegowanie.pl. 
Dotąd wszyscy członkowie IPP (Członkowie Zwyczajni IPP, Członkowie GOLD i Członkowie PREMIUM) uczestniczyli bezpłatnie tylko w seminariach online o godzinie 10.30.
 
Od 1.1.2017 roku zapraszamy Państwa także do bezpłatnego udziału we wszystkich spotkaniach czwartkowych. W każdy czwartek odbywają się nast. spotkania: 
 
10.00   Delegowanie: zagadnienia podstawowe
Podczas spotkań poruszane są klasyczne problemy prawne, podatkowe i przede wszystkim ubezpieczeniowe związane z delegowaniem pracowników. 
 
10.30   Delegowanie: zagadnienia dla zaawansowanych
Podczas spotkania z firmami omawiane są najbardziej istotne i najtrudniejsze z punktu widzenia praktyki problemy prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe związane z transgranicznym zatrudnieniem. 
 
11.00   Delegowanie opiekunek do Niemiec
Podczas spotkań poruszane są najbardziej newralgiczne kwestie prawne, podatkowe i przede wszystkim ubezpieczeniowe nurtujące branżę. 
 
11.30   Delegowanie: sekcje branżowe (Budownictwa, Energetyki i Infrastruktury, Logistyczna, Metalurgiczna, Spożywcza) oraz sekcje krajowe (niemiecka, francuska, belgijska, skandynawska, niderlandzka)
Prawnicy Brighton&Wood omawiają aktualne zagadnienia nurtujące branże, w których delegowana jest największa ilość polskich pracowników. Uczestnicy dowiadują się o regulacjach dot. delegowania do najbardziej popularnych destynacji polskiego eksportu i polskiego delegowania. 
 
12.00   Nowoczesne stosunki zatrudnienia: praca tymczasowa, umowy cywilnoprawne, optymalizacje, zbiegi tytułów do ubezpieczeń
Uczestnicy dowiadują się o możliwościach legalnego korzystania z nowoczesnych stosunków zatrudnienia: outsourcingu, pracy tymczasowej, umów cywilnoprawnych, samozatrudnienia, zbiegów tytułów do ubezpieczeń. Dyskutowane są różnorakie – dopuszczalne przez prawo, orzecznictwo i praktykę kontrolną - modele optymalizacyjne.
 
12.30   Klub Kadrowo-Księgowo-Płacowy
Podczas spotkania z księgowymi, kadrowymi i pracownikami działów płac firm operujących w Polsce i w Europie prawnicy Kancelarii Brighton&Wood omawiają najtrudniejsze i budzące największe kontrowersje zagadnienia ze sfery prawa pracy, ubezpieczeń i podatków.
 
13.00   Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce, delegowanie cudzoziemców do Polski i dalsze delegowanie cudzoziemców do innych krajów UE
Na spotkaniu omawiane są problemy prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe związane z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce, z delegowaniem cudzoziemców do Polski i z dalszym delegowaniem cudzoziemców przez Polskie firmy do innych krajów UE.

13.30   Nowości w prawie o delegowaniu, w zakresie zatrudnienia cudzoziemców w Polsce i w zakresie nowoczesnych stosunków zatrudnienia.
Prawnicy Brighton&Wood informują o zmianach prawie o delegowaniu, w zakresie zatrudnienia cudzoziemców w Polsce i w zakresie nowoczesnych stosunków zatrudnienia: outsourcingu, pracy tymczasowej, umów cywilnoprawnych, samozatrudnienia, zbiegów tytułów do ubezpieczeń. Uczestnicy dowiadują się o nowym prawie, orzecznictwie, interpretacjach i pomysłach na uelastycznienie zatrudnienia.

Wszystkie w/w spotkania są otwarte i bezpłatne dla wszystkich firm członkowskich IPP (Członkowie Zwyczajni – jedna osoba z firmy, Członkowie GOLD i Członkowie Premium – trzy osoby z firmy).
 
* Sesja pytań i odpowiedzi jest bezpłatna dla wszystkich Członków mających status GOLD i Premium oraz dla firm niebędących członkami IPP, które wykupiły udział w spotkaniu online.
 
Cennik dla firm niebędących członkami IPP:
 • Koszt uczestnictwa we wszystkich spotkaniach w danym dniu: 750,00 PLN + VAT
 • Pakiet 10 sesji (uczestniczenie we wszystkich spotkaniach organizowanych przez 10 kolejnych czwartków) 4.900,00 PLN + VAT 
 
Przystąp teraz do IPP i korzystaj za darmo ze spotkań: www.delegowanie.pl/member
 
Tematy spotkań pojawiają się przynajmniej na tydzień przed spotkaniem.  

Organizator zastrzega możliwość przesunięcia terminów w przypadku pojawienia się nagłych tematów niecierpiących zwłoki. Ostateczne terminy seminariów online potwierdzane są z tygodniowym wyprzedzeniem.

Pierwszeństwo udziału mają firmy członkowskie IPP. Firmy te mają gwarantowany udział na seminarium online w przypadku rejestracji nie później, niż na 4 dni przed webinarium. 

 
Jak się odbywa Seminarium Online?
Przed Seminarium Uczestnik musi wykonać tylko trzy proste kroki:
 • Krok 1   Zgłoszenie przez stronę: www.delegowanie.pl/online
 • Krok 2   Uczestnik otrzymuje indywidualny link dostępu.
 • Krok 3   Na kilka minut przed rozpoczęciem Seminarium Online uczestnik klika na przesłany link - wchodzi w ten sposób do wirtualnej salki konferencyjnej.

   

Prowadzący: Tomasz Major i prawnicy Kancelarii Brighton& Wood 

 
Bezpośredni kontakt do organizatora:
Robert Grzegorzak: + 48 513 139 309; 
seminaria@delegowanie.pl /wszelkie informacje dot. spotkania/ 
 

 

Formularz Zgłoszenia na Seminarium Online:

Uczestnicy
Dane do Faktury Vat
Dane do kontaktu

Zgłoszenie: Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą otrzymania przez nas wypełnionego formularza z numerem NIP oraz danymi personalnymi uczestnika szkolenia. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy delegowanie.pl sp. z o.o. sp.k. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację przedstawionych warunków uczestnictwa w szkoleniu.

Koszt:

 1. Koszt uczestnictwa we wszystkich spotkaniach w danym dniu: 750,00 PLN + VAT
 2. Pakiet 10 sesji (uczestniczenie we wszystkich spotkaniach organizowanych przez 10 kolejnych czwartków) 4.900,00 PLN + VAT

Wpłata:
Prosimy o dokonanie wpłaty na 3 dni przed rozpoczęciem e-szkolenia na konto:

Numer rachunku bankowego organizatora: delegowanie.pl sp. z o.o. sp.k., ul. Poznańska 21/48, 00-685 Warszawa
Bank Zachodni WBK S.A. 4 O/Warszawa, nr rachunku bankowego: 43 1090 1056 0000 0001 3106 6447

Potwierdzenie przelewu (w tytule data e-szkolenia lub nr faktury proforma) prosimy przesłać mailem:
seminaria@delegowanie.pl najpóźniej na 3 dni przed datą seminarium.

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników