Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

Fiskus konsekwentnie nakazuje opodatkowanie diet zleceniobiorców

Urzędy skarbowe od niedawna regularnie stoją na stanowisku, że diety wypłacane zleceniobiorcom wykonującym czynności o charakterze ciągłym i wykonującym zadania przewidziane w umowie należy opodatkować. Firmy wypłacające swoim zatrudnionym tego rodzaju należności narażone są na przypis podatku oraz inne konsekwencje, także karno-skarbowe. Kancelaria Brighton&Wood przekazała nam bardzo ważny wyrok w tym zakresie.

W/w temat omówiony zostanie podczas

  1. jednego z najbliższych bezpłatnych seminariów online: http://optymalnezatrudnienie.pl/online
  2. na Konferencji dla Praktyków w Krakowie w dniu 20.11.2019 r.: http://optymalnezatrudnienie.pl/seminaria

A1 wyklucza diety i podróże służbowe: krucjata ZUS przeciwko polskim firmom delegującym

ZUS rozpoczął zakrojoną na szeroką skalę kontrolę w firmach występujących o A1. W Oparciu o ugruntowane orzecznictwo sądowe ZUS kwestionuje podróże służbowe i nakazuje oskładkować diety, ryczałty i inne należności, także w firmach stosujących tzw. system składek skumulowanych. Na najbliższej konferencji w Krakowie omówione zostaną strategie postępowania w przypadku takiej kontroli. 

I FORUM OPIEKI (online): DELEGOWANIE OPIEKUNEK DO NIEMIEC - PROBLEMY PRAWNE, PODATKOWE I UBEZPIECZENIOWE (04.04.2017)

Forum Opieki skierowane jest do wszystkich firm zajmujących się delegowaniem opiekunek do Niemiec. Podczas FORUM OPIEKI omówione zostaną najważniejsze problemy prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe związane z delegowaniem opiekunek do Niemiec. 

Warunkiem uczestnictwa w FORUM OPIEKI jest posiadanie komputera lub tabletu oraz dostęp do Internetu.
Wszystkie spotkania online prowadzone są wyłącznie przez doświadczonych, renomowanych ekspertów w zakresie pracy tymczasowej. Każda z osób może wziąć udział w takim szkoleniu przebywając we własnym biurze, domu lub w innym miejscu. – Uczestnicy prowadzonego w formie online FORUM OPIEKI oszczędzają czas i pieniądze, które - uczestnicząc w tradycyjnym szkoleniu, konferencji lub kongresie – tracą na dojazd, przelot, nocleg.

Seminarium online 22.09.2016

22.09.2016 10.00 Poranek Ekspercki IPP: Kierunki zmian w prawie europejskim: propozycja Komisji Europejskiej zmian w dyrektywie o pracownikach delegowanych

Seminarium online 15.09.2016

15.09.2016 10.00 Poranek Ekspercki IPP: Najnowsze wytyczne ZUS dot. poświadczania formularzy A1

seminarium online 08.09.2016

08.09.2016 10.00 Poranek Ekspercki IPP: Zmiany w prawie niemieckim

Seminarium online 01.09.2016

01.09.2016 10.00 Poranek Ekspercki IPP: Nowa ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług: nowe obowiązki dla firm delegujących
W dniu 17.06.2016 weszła w życie Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Przewiduje ona dla firm delegujących pracowników do Polski nowe obowiązki o charakterze biurokratycznym.

Seminarium online 25.08.2016

25.08.2016 10.00 Poranek Ekspercki IPP: Zatrudnienie Cudzoziemców w Polsce

OPIEKA DOMOWA DŁUGOTERMINOWA

Nieznany obiekt
Książka pt. „Opieka domowa długoterminowa nad osobami obłożnie chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi. Podręcznik Opiekuna – Standardy Opieki” zawiera zbiór schematów postępowań zalecanych w przypadku świadczenia usług lub sprawowania opieki domowej. Uwzględnia najczęstsze schorzenia osób w podeszłym wieku.
Publikacja przygotowana została z myślą o pracownikach firm świadczących takie usługi w Polsce i za granicą. Manual stanowi wykaz zalecanych przez InstytutOpieki.eu standardów opieki. Jest jednym z elementów kwalifikowanych schematów działania agencji opieki: http://instytutopieki.eu/standardy-opieki.html

Każdy rozdział zakończony jest pytaniami sprawdzającymi pozwalającymi zweryfikować stan wiedzy opiekunki. Podręcznik Opiekuna jest też integralną częścią obszernego programu teoretycznego i praktycznego szkolenia opiekunek i opiekunów oraz certyfikacji kompetencyjnej opiekunek i opiekunów prowadzonej przez Instytut Opieki: http://instytutopieki.eu/certyfikacja-dla-pracownikow-i-zleceniobiorcow....

Podręcznik Opiekuna sfinansowany został w całości z środków Instytutu Opieki i z środków Sekcji Opieki Izby Pracodawców Polskich – największej organizacji zrzeszającej firmy delegujące opiekunki i opiekunów do Niemiec. Publikacja jest niezwykle obszerna (ponad 260 stron), przygotowana została w przejrzystej formie, napisana prostym językiem i wydana starannie w bardzo wygodnym formacie.

Niemiecki zakład podatkowy

 Polsko-niemieckie stosunki z zakresu opodatkowana reguluje Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku zdnia 14 maja 2003.

Prawo właściwe dla umów o pracę pracowników delegowanych do Niemiec

 Kwestię wyboru właściwego prawa pracy w przypadku zatrudnienia polskich pracowników na terenie Niemiec reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 593/2008 w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I). Zgodnie z tym rozporządzeniem strony mają swobodę wyboru prawa właściwego dla całej albo części umowy (art. 3 ust. 1 rozporządzenia). Wybór ten powinien wynikać wprost z postanowień umowy lub z okoliczności sprawy. Zasady ustalania prawa właściwego do umów o pracę określa z kolei art.

Zasady poświadczania A1

 Polscy pracownicy pracujący na terenie Niemiec na rzecz polskich przedsiębiorstw mogą w okresie czasowego świadczenia pracy podlegać ubezpieczeniom społecznym w Polsce na podstawie:

Koszty pozapłacowe pracownika delegowanego do Niemiec

 Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych przez polskiego pracodawcę za granicę (np.: do Niemiec), jest przychód.

Załóż własną agencję opieki i deleguj pracowników za granicę!

„Z obserwacji rynku wynika, że najbardziej spektakularne sukcesy w zakresie delegowania pracowników za granicę odnoszą działające w Niemczech polskie firmy delegujace opiekunki i opiekunów osób starszych” Tomasz Major (www.tomaszmajor.com) – Partner Zarządzający w Kancelarii Brighton&Wood, Prezes Izby Pracodawców Polskich, arbiter w Stałym Sądzie Arbitrażowym przy IPP, prywatnie globtroter, sternik morski i pilot samolotowy.

Pakiet „AVATAR – AGENCJA OPIEKI”

 Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą w formie spółki kapitałowej, osobowej lub w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej i zamierzasz rozpocząć działalność związaną z delegowaniem pracowników za granicę w branży opieki, to zdobądź wiedzę konieczną do prowadzenia tego biznesu.

Delegowanie.pl oferuje pakiet wiedzy konieczny i wystarczający do delegowania pracowników za granicę.
 
Pakiet zawiera:
1)      Komplet szkoleń internetowych poświęconych prawnym, podatkowym i ubezpieczeniowym aspektom delegowania pracowników za granicę:
a)      Wprowadzenie do delegowania pracowników za granicę.
b)      Ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych za granicę – zasady poświadczania formularzy A1 przez ZUS.
c)       Ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych za granicę – podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
d)      Podatkowe aspekty delegowania pracowników za granicę – problematyka zakładów podatkowych.
e)      Podatkowe aspekty delegowania pracowników za granicę – opodatkowanie pracowników delegowanych za granicę.
f)       Prawo pracy a delegowanie pracowników za granicę.
g)      Delegowanie pracowników tymczasowych za granicę.
h)      Szczególne zasady delegowania pracowników do: (do wyboru) Niemiec, Francji, Holandii, Danii, Norwegii, Szwajcarii, Szwecji, Belgii.
 
2)      Komplet książek n/t delegowania pracowników za granicę:
 
3)      Półroczna prenumerata miesięcznika Delegowanie;
 
4)      Konsultacja w zakresie delegowania pracowników za granicę;
 
5)      Modelowa dokumentacja dla delegowanych pracowników (transgraniczna umowa o świadczenie usług, umowa o dostarczenie personelu, umowa o rekrutację za granicę, umowa o pracę z pracownikiem delegowanym za granicę, umowa o zagraniczną pracę tymczasową, transgraniczna umowa zlecenia).
 
PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników