Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

Zdolność (firmy) do delegowania: pierwsze kryterium podstawowe

Jednym z celów Dyrektywy Wdrożeniowej jest „poprawienie wdrażania i monitorowania pojęcia delegowania, aby zapobiegać obchodzeniu lub nadużywaniu obowiązujących przepisów przez przedsiębiorstwa korzystające z zapisanej w Traktacie swobody świadczenia usług lub z przepisów dyrektywy 96/71/WE w sposób nieodpowiedni bądź nieuczciwy, oraz uniemożliwienie tych zjawisk i ich zwalczenie.”

W związku z tym w Dyrektywie zawarto zapis, by „właściwe organy w przyjmującym państwie członkowskim dokonywały sprawdzenia elementów faktycznych cechujących tymczasowy charakter delegowania oraz spełnienia warunku, że pracodawca rzeczywiście prowadzi działalność w państwie członkowskim, z którego delegowani są pracownicy.” Artykuł 4 ustęp 1 Dyrektywy Wdrożeniowej w całości poświęcony jest definicji „zdolności do delegowania”.

Artykuł trzeci ustęp pierwszy Dyrektywy Wdrożeniowej w całości poświęcony jest definicji „zdolności do delegowania”. Nakłada on na państwa członkowskie obowiązek ustalenia, czy przedsiębiorca delegujący faktycznie prowadzi w państwie swej siedziby działalności znaczną część działalności, innej niż działalność związana z samym zarządzaniem wewnętrznym lub działalność czysto administracyjna.
Właściwe organy uwzględniają przy tym wszystkie elementy faktyczne cechujące działalność tego przedsiębiorstwa w państwie prowadzenia działalności. Do elementów tych mogą, zgodnie z dyrektywą, należeć następujące kwestie:
• miejsce, w którym przedsiębiorstwo
- ma zarejestrowaną siedzibę i administrację,
- korzysta z pomieszczeń biurowych,
- płaci podatki,
- ma prawo do wykonywania zawodu lub jest zarejestrowane w izbie handlowej lub organach branżowych;
• miejsce, w którym prowadzi się nabór pracowników delegowanych;
• prawo właściwe dla umów zawieranych przez przedsiębiorstwo ze swoimi pracownikami oraz
• prawo właściwe dla umów zawieranych z klientami przedsiębiorstwa;
• miejsce, w którym przedsiębiorstwo
- prowadzi znaczną część swej działalności,
oraz
- w którym zatrudnia personel administracyjny,
• liczba wykonanych umów lub obroty uzyskane w państwie członkowskim prowadzenia działalności.

Wszystkie te elementy faktyczne mają zgodnie z dyrektywą wyłącznie charakter orientacyjny w całościowej ocenie, którą należy przeprowadzić w przypadku zaistnienia wątpliwości i związku z tym nie mogą być rozpatrywane osobno. Ocenę tych elementów dostosowuje się do każdego konkretnego przypadku oraz uwzględnia się specyfikę sytuacji. Z pojęciem zdolności do delegowania powiązane zostało w art. 3 pojęcie tymczasowego wykonywania pracy w innym państwie członkowskim niż państwo, w którym zwyczajowo pracuje.
Obydwa te elementy:
• zdolność firmy do delegowania oraz
• zdolność pracownika do bycia delegowanym (tymczasowe wykonywanie pracy w innym państwie członkowskim niż państwo, w którym pracownik zwyczajowo pracuje),

składają się wg twórców dyrektywy na „elementy faktyczne delegowania”.

W każdy czwartek od godziny 10.00 odbywają się spotkania online poświęcone delegowaniu pracowników za granicę (http://optymalnezatrudnienie.pl/online).

Spotkania są bezpłatne dla wszystkich Członków IPP.

Oto programy najbliższych spotkań: http://optymalnezatrudnienie.pl/online

Bądź na bieżąco. Korzystaj ze sprawdzonej i praktycznej wiedzy n/t delegowania. Bądź członkiem elity firm delegujących. Współtwórz środowisko firm delegujących. Zmieniaj rzeczywistość i realia delegowania w Europie. Przystąp do IPP: http://optymalnezatrudnienie.pl/standard 

Jeżeli nie chcesz czekać na seminarium online i chcesz już teraz wysłuchać wykładu oraz otrzymać obszerne materiały (opinia, publikacja itp.) na ten temat, to skorzystaj z dostępu do Bazy Wiedzy: www.delegowanie.pl/wiedza

Skorzystaj z profesjonalnego wsparcia doświadczonych prawników z Kancelarii Brighton&Wood: www.brightonwood.com. Pierwszeństwo w korzystaniu ze wsparcia Brighton&Wood przysługuje Członkom IPP (http://optymalnezatrudnienie.pl/standard) oraz firmom korzystającym z usług portalu www.Delegowanie.pl.

Potrzebujesz skutecznej dokumentacji? Prowadzisz firmę delegującą i masz kontrolę w kraju lub za granicą? Masz problemy z uzyskaniem A1? ZUS chce wycofać wydane Ci wcześniej formularze A1? ZUS chce dokonać przypisu składek w twojej firmie? Chcesz sprawdzić, czy prawidłowo delegujesz i czy prawidłowo naliczasz pensje, składki i inne należności publicznoprawne? – zgłoś się po profesjonale wsparcie do Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com

Życzysz sobie indywidualnej konsultacji z Tomaszem Majorem? – zaznacz tę opcję zgłaszając się po konsultację w Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com.

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników