Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH n/t delegowania pracowników

Zapraszamy Państwa do skorzystania ze szkoleń zamkniętych realizowanych przez szanowanych na rynku, skutecznych i doświadczonych doradców prawnych, podatkowych, ubezpieczeniowych, księgowych, płacowych, specjalizujących się w zakresie delegowania pracowników i zatrudniania cudzoziemców w Polsce oraz w UE.

Szkolenia zamknięte odbywają się w dowolnym miejscu i czasie, na każdy nurtujący temat związany z delegowaniem pracowników i zatrudnianiem cudzoziemców. Organizując szkolenie zamknięte pamiętajmy o jego zaletach i korzyściach: • dopasowanie programu szkolenia do potrzeb i preferencji klienta • elastyczny dobór terminu i miejsca szkolenia • dopasowanie programu szkolenia do ram czasowych określonych przez Klienta • możliwość rzeczywistej analizy wybranych przypadków z bieżącej działalności firmy • nieograniczona konsultacja ze specjalistą podczas szkolenia

Proces przygotowania i wykonania usługi przebiega w następujący sposób: Etap 1. Wybrani wspólnie fachowcy ustalą razem z Państwem zakres i rodzaj potrzebngo firmie szkolenia. Etap 2. W kolejnym etapie Państwa pracownicy będą mieli możliwość zadania pytań związanych z przygotowywanym szkoleniem. Pozwoli to dokładnie dostosować zakres szkolenia do konkretnych potrzeb biznesowych firmy. Etap 3. Wybrani wspólnie fachowcy przeprowadzą, zgodnie z Państwa wytycznymi, interaktywne szkolenie, na którym Państwa pracownicy otrzymają odpowiedzi na wcześniej zadane pytania. Etap 4. W ostatnim etapie wykonania usługi Wybrani wspólnie fachowcy rozwiążą Państwa indywidualne problemy związane z tematem przeprowadzonego szkolenia. Po otrzymaniu zwięzłego opisu tematyki mającej byc przedmiotem konsultacji, otrzymasz bezpłatnie rekomendację referenta oraz wycenę usługi.

W tym polu opisz swój problem prawny i zadaj pytania. Wprowadzone informacje nie zostaną opublikowane ani w żaden sposób wykorzystane przez serwis.

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników