Skip to main content

Ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych za granicę

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW DELEGOWANYCH DO NIEMIEC
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZONKÓW ZARZĄDU SPÓKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA NALEŻNOŚCI WOBEC ZUS
PODRÓŻ SŁUŻBOWA
NOWA KWOTA PRZECIĘTNEGO WYNAGRODZENIA
ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z KOREKTĄ DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ZWROTEM SKŁADEK ZUS
FORMY ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW ZA GRANICĄ PODRÓŻ SŁUŻBOWA-ODDELEGOWANIE
PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OBYWATELI POLSKICH ZATRUDNIONYCH ZA GRANICĄ
OPŁACANIE SKŁADEK PRZEZ ZAGRANICZNYCH PRACODAWCÓW
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW DELEGOWANYCH. NOWE PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE OD 2010 ROKU
ZASADA OGÓLNA: PODLEGANIE JEDNEMU PRAWODAWSTWU I WYJĄTKI OD ZASADY TERYTORIALNOŚCI
OSOBY WYKONUJĄCE PRACĘ NA WŁASNY RACHUNEK
KOMENTARZE DO NAJWAŻNIEJSZYCH NORM KOLIZYJNYCH
ZNACZENIE POJĘCIA "PRACA NAJEMNA"
ORZECZNICTWO W SPRAWIE ODDELEGOWANIA
Delegowanie do Niemiec – prawo pracy, podatki, ubezpieczenia - EKSPERTYZY PRZYGOTOWANE PRZEZ BRIGHTON&WOOD
Warunku uzyskania A 1 – tzw. godna odnotowania działalność - EKSPERTYZY PRZYGOTOWANE PRZEZ BRIGHTON&WOOD
Spółka z o.o. (SARL) z siedzibą w Belgii zatrudnia pracownika, będącego obywatelem Polski. (...) - EKSPERTYZY PRZYGOTOWANE PRZEZ BRIGHTON&WOOD
Polscy pracownicy są zatrudnieni w bułgarskiej lub rumuńskiej spółce. (...) - EKSPERTYZY PRZYGOTOWANE PRZEZ BRIGHTON&WOOD
System klasyczny oddelegowania (aneks eksportowy) – podstawa wymiaru składek - EKSPERTYZY PRZYGOTOWANE PRZEZ BRIGHTON&WOOD
Za jakie dni można odliczyć równowartość diet pracownikom oddelegowanym za granicę - EKSPERTYZY PRZYGOTOWANE PRZEZ BRIGHTON&WOOD
Podróże służbowe pracowników – podstawa wymiaru składek - EKSPERTYZY PRZYGOTOWANE PRZEZ BRIGHTON&WOOD
Koszty zakwaterowania za granicą a podstawa wymiaru składek - EKSPERTYZY PRZYGOTOWANE PRZEZ BRIGHTON&WOOD
PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników