Skip to main content

Książki n/t delegowania pracowników wersja papierowa

Wszystkie książki w wersji papierowej są bezpłatne dla Członków Premium Sekcji Delegowanie IPP (http://delegowanie.pl/member))

Delegowanie 2017 Cena netto ( + VAT):
4,252.00PLN
Posting of Workers in Europe Cena netto ( + VAT):
6,500.00PLN
TOM 10 ZATRUDNIENIE UKRAIŃCÓW W POLSCE Cena netto ( + VAT):
1,900.00PLN
TOM 9 ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE Cena netto ( + VAT):
1,900.00PLN
TOM 8 KOMENTARZ DO USTAWY Z DNIA 20.05.2016 O DELEGOWANIU PRACOWNIKÓW W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUG Cena netto ( + VAT):
1,900.00PLN
KOMPLET 7 TOMÓW KOMENTARZY Cena netto ( + VAT):
9,900.00PLN
TOM 1 DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW, ZLECENIOBIORCÓW I PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH Cena netto ( + VAT):
1,900.00PLN
TOM 2 KOMENTARZE: DYREKTYWA 96/71, DYREKTYWA WDROŻENIOWA, PRAWO I SĄDY WŁAŚCIWE Cena netto ( + VAT):
1,900.00PLN
TOM 3 A1 – PODLEGANIE UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM I POŚWIADCZANIE FORMULARZY A1 Cena netto ( + VAT):
1,900.00PLN
TOM 4 PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Cena netto ( + VAT):
1,900.00PLN
TOM 5 ZAGRANICZNE ZAKŁADY PODATKOWE POLSKICH FIRM Cena netto ( + VAT):
1,900.00PLN
TOM 6 OPODATKOWANIE PRACOWNIKÓW, ZLECENIOBIORCÓW I PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH DELEGOWANYCH ZA GRANICĘ Cena netto ( + VAT):
1,900.00PLN
TOM 7 ZBIÓR PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W DZIEDZINIE TRANSGRANICZNEGO ZATRUDNIENIA Cena netto ( + VAT):
1,900.00PLN
DELEGOWANIE ZA GRANICĘ W SYSTEMIE UPROSZCZONYM Poświadczanie formularzy A1 bez o DELEGOWANIE ZA GRANICĘ W SYSTEMIE UPROSZCZONYM Poświadczanie formularzy A1 bez obrotów krajowych Transgraniczne zatrudnienie zleceniobiorców Cena netto ( + VAT):
1,600.00PLN
Cross-Border Employment in Europe Cross-Border Employment in Europe Cena netto ( + VAT):
840.00PLN
Delegowanie polskich pracowników do Niemiec. Aspekty prawne, podatkowe  i ubezpi Delegowanie polskich pracowników do Niemiec. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Cena netto ( + VAT):
840.00PLN
Entsendungen von polnischen Arbeitsnehmern nach Deutschland Entsendungen von polnischen Arbeitsnehmern nach Deutschland Cena netto ( + VAT):
840.00PLN
Prawo pracy w praktyce eksportowej - praktyczny poradnik dla firm Prawo pracy w praktyce eksportowej - praktyczny poradnik dla firm Cena netto ( + VAT):
420.00PLN
Zakłady podatkowe polskich firm za granicą oraz zasada 183 dni - Praktyczny kome Zakłady podatkowe polskich firm za granicą oraz zasada 183 dni - Praktyczny komentarz dla przedsiębiorcy Cena netto ( + VAT):
420.00PLN
Ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych Ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych Cena netto ( + VAT):
420.00PLN
PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników