Skip to main content

Członkostwo premium w Sekcji Delegowanie IPP

 Uprawnienia członka programu:

 1. Dostęp do bazy wiedzy n/t delegowania: www.RynekDelegowania.pl
 2. Udział w pracach
  • Sekcji Niemieckiej
  • Sekcji Francuskiej
  • Sekcji Skandynawskiej
  • Sekcji Belgijsko-Niderlandzkiej
  • Sekcji Opieki
  • Sekcji Budownictwa, Energetyki i Infrastruktury
 3. Konsultacje w drobnych sprawach przez kancelarię Brighton&Wood przed/po każdym seminarium organizowanym przez Delegowanie.pl
 4. Udział w Obiadach Mistrzów Delegowania po każdym seminarium organizowanym przez Delegowanie.pl (dla członków zarządów i właścicieli firm)
 5. Miesięcznik Delegowanie (wersja papierowa na seminariach organizowanych przez Delegowanie.pl, wersja elektroniczna wysyłana co miesiąc)
 6. Wszystkie publikacje papierowe, książki, biuletyny etc.  
 7. dostęp do wyjaśnień urzędowych uzyskiwanych przez IPP od polskich i zagranicznych instytucji
 8. Uzyskiwanie indywidualnych wyjaśnień urzędowych od polskich i zagranicznych instytucji
 9. Udział w seminariach organizowanych przez delegowanie.pl w kraju i za granicą
 10. Udział w czwartkowych seminariach online dla firm - trzy osoby z firmy
 11. Nieodpłatne korzystanie z płatnych serwisów portalu delegowanie.pl 
 12. Bieżące informacje n/t regulacji prawnych, podatkowych, ubezpieczeniowych dot. delegowania pracowników za granicę (informacje wysyłane są minimum 3-5x w tygodniu)
 13. Zniżka 50% na konsultacje indywidualne świadczone przez Kancelarię Brighton&Wood 
 14.  Indywidualne comiesięczne konsultacje online (60 min) z Tomaszem Majorem, Partnerem Zarządzającym w Kancelarii Brighton&Wood
 15. Indywidualne comiesięczne konsultacje online (60 min) z Beatą Pawłowską, Partnerem w Kancelarii Brighton&Wood
 16. Indywidualne cokwartalne konsultacje w biurze w Krakowie lub w Warszawie (60 min) z Tomaszem Majorem, Partnerem Zarządzającym w Kancelarii Brighton&Wood
 17.  Indywidualne cokwartalne konsultacje w biurze w Krakowie lub w Warszawie (60 min) z Beatą Pawłowską, Partnerem w Kancelarii Brighton&Wood
   
Zmiana na Stałą Obsługę przez Brighton&Wood w dowolnym momencie bez utraty wpłaconych środków.

Wysokość opłaty podawana jest indywidualnie

Rozliczenie 1x na kwartał, umowa na 12 miesięcy

 
Kontakt z dyrektorem wykonawczym w IPP, p. dr Joanną Bzdok:
 
dr Joanna Bzdok,
Dyrektor Zarządzający
Izbą Pracodawców Polskich
 
 
 
 
 
 
 
 
Porównaj różne zakresy i oferty wsparcia prawnego dla firm delegujących:

System wsparcia merytorycznego i prawnego firm delegujących

 

 

Niniejszym zgłaszam reprezentowaną przeze mnie firmę do członkostwa premium w sekcji Delegowanie IPP

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników