Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

Odmawianie przez ZUS poświadczania formularzy A1 dla pracowników delegowanych

Jaka jest najczęstsza przyczyna odmawiania przez ZUS poświadczania formularzy A1?

ZUS odmawia poświadczenia formularzy A1, jeżeli jego zdaniem nie są spełnione kryteria delegowania z art. 12 Rozporządzenia 883/2004 lub jeżeli firma albo zainteresowany pracownik nie uprawdopodobnił w sposób wystarczający, że praca wykonywana będzie przez tegoż pracownika w kilku krajach jednocześnie. Jest to opisane w art. 13 tegoż Rozporządzenia.

Jaki jest skutek niepoświadczenia formularzy A1 przez ZUS?

W takim wypadku stosujemy zasadę terytorialności i na podstawie art. 11 wspomnianego Rozporządzenia odprowadzamy składki za granicą.

Czy od decyzji ZUS odmawiającej poświadczenia formularzy A1 służą środku prawne?

ZUS na szczęście poszedł w ostatnim czasie po rozum do głowy i zaczął orzekać o odmowie poświadczenia formularzy A1 w formie decyzji. Służy od niej oczywiście prawo odwołania się do sądu powszechnego.

Czy wchodzenie w spór z ZUS przed sądem nie jest pozbawione sensu?

W ostatnim czasie pojawiły się ciekawe rozstrzygnięcia polskich sądów, które orzekają na korzyść firm. Niedawno jeden z sądów okręgowych orzekł, że firma delegująca pracowników za granicę wcale nie musi prowadzić w Polsce działalności gospodarczej skwantyfikowanej na poziomie przynajmniej 25% obrotów realizowanych w kraju. Orzekł, że przy zaledwie kilku-procentowych obrotach spełnione są przesłanki do poświadczenia formularzy. Niestety ostatnie wyroki Sądu Najwyższego są dla firm skrajnie niekorzystne – wynika z nich, że poświadczenie A1 może uzyskac jedynie taka firma, która osiąga obroty krajowe na poziomie 25%

Co przemawia za płaceniem składek w Polsce?

Są one z reguły dużo niższe, niż te, które polski przedsiębiorca musiałby zapłacić za granicą. Wynika to m.in. z tego, że prawo polskie przewiduje dla pracowników delegowanych obniżoną podstawę wymiaru.

Czy w przypadku nieuzyskania dla pracowników delegowanych formularzy A1 należy ich zgłosić do ubezpieczeń społecznych za granicą?

Tak, jest to obowiązek pracodawcy delegującego.

Co konkretnie grozi firmie za granicą, jeżeli tego nie uczyni?

Odpowiedzialność karna za niezgłoszenie pracowników do ubezpieczenia. W Niemczech niezgłoszenie i nieodprowadzanie składek jest na przykład poważnym deliktem, za który niemiecki kodeks karny przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności. Taka drakońska sankcja przewidziana jest dla władz polskich firm, którym ZUS nie wydał lub anulował formularze A1 i które nie zgłosiły ich do ubezpieczeń w Niemczech.

 

W każdy czwartek od godziny 10.00 odbywają się spotkania online poświęcone delegowaniu pracowników za granicę (http://optymalnezatrudnienie.pl/online).

Spotkania są bezpłatne dla wszystkich Członków IPP.

Oto programy najbliższych spotkań: http://optymalnezatrudnienie.pl/online

Bądź na bieżąco. Korzystaj ze sprawdzonej i praktycznej wiedzy n/t delegowania. Bądź członkiem elity firm delegujących. Współtwórz środowisko firm delegujących. Zmieniaj rzeczywistość i realia delegowania w Europie. Przystąp do IPP: http://optymalnezatrudnienie.pl/standard 

Jeżeli nie chcesz czekać na seminarium online i chcesz już teraz wysłuchać wykładu oraz otrzymać obszerne materiały (opinia, publikacja itp.) na ten temat, to skorzystaj z dostępu do Bazy Wiedzy: www.delegowanie.pl/wiedza

Skorzystaj z profesjonalnego wsparcia doświadczonych prawników z Kancelarii Brighton&Wood: www.brightonwood.com. Pierwszeństwo w korzystaniu ze wsparcia Brighton&Wood przysługuje Członkom IPP (http://optymalnezatrudnienie.pl/standard) oraz firmom korzystającym z usług portalu www.Delegowanie.pl.

Potrzebujesz skutecznej dokumentacji? Prowadzisz firmę delegującą i masz kontrolę w kraju lub za granicą? Masz problemy z uzyskaniem A1? ZUS chce wycofać wydane Ci wcześniej formularze A1? ZUS chce dokonać przypisu składek w twojej firmie? Chcesz sprawdzić, czy prawidłowo delegujesz i czy prawidłowo naliczasz pensje, składki i inne należności publicznoprawne? – zgłoś się po profesjonale wsparcie do Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com

Życzysz sobie indywidualnej konsultacji z Tomaszem Majorem? – zaznacz tę opcję zgłaszając się po konsultację w Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com.

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników