Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

MIESIĘCZNIK DELEGOWANIE

Miesięcznik Cudzoziecy.org (Wrzesień 2017)

1 sierpnia br. Prezydent podpisał nowelizację przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nowe przepisy, które wchodzą w życie 1 stycznia 2018r. dotyczą głównie nowych zezwoleń – na pracę sezonową i są implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze sezonowego.

Cena netto wersja papierowa : 
600 PLN + Vat 23%
Cena netto wersja PDF: 
430 PLN + Vat 23%

Biuletyny otrzymują nieodpłatnie:

 

Koszt wysyłki 15zł brutto/szt miesięcznika w formie papierowej.

Miesięcznik w wersji pdf jest wysyłany na emial podany w zamówieniu.

Przy zamówieniu całorocznej edycji otrzymują państwo GRATIS segregator.

Cena za cały rok 12szt. wersja papierowa: 4 000 PLN +Vat 23%

Cena za cały rok 12szt. wersja pdf: 2 900 PLN +Vat 23%


Formularz zamówienia online

 

Miesięcznik Cudzoziecy.org (Sierpień 2017)

Ubezpieczenia społeczne i opodatkowanie obywateli Ukrainy zatrudnionych w Polsce

Od 11 czerwca 2017r. został zniesiony obowiązek posiadania wiz przez obywateli Ukrainy podróżujących do UE. Od tego dnia Ukraińcy mogą wjechać do krajów członkowskich bez wizy na 90 dni - w ciągu pół roku - w celach biznesowych, turystycznych lub rodzinnych. Liberalizacja przepisów nie dotyczy wjazdu do Wielkiej Brytanii i Irlandii.
 
Jeśli chodzi o rynek polski, to obywatele Ukrainy przekraczający granicę w ruchu bezwizowym mogą wykonywać pracę w Polsce pod warunkiem posiadania odpowiednich dokumentów np. oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy lub odpowiedniego zezwolenia na pracę. Szczegółowo o tym pisaliśmy w lutowym wydaniu Delegowania.
 
Wprowadzenie nowych przepisów o ruchu bezwizowym nie oznacza oczywiście otwarcia europejskich rynków pracy dla Ukraińców. W tym zakresie zasady podejmowania pracy nie ulegają zmianie. Możliwe jest jednak krótkotrwałe oddelegowanie cudzoziemców legalnie zatrudnionych w Polsce do wykonywania zadań w innych krajach UE. W jednym z esejów opisujemy krótko jakie warunki należy spełnić, aby wnioskować o A1 dla obywatela Ukrainy. 
 
Ze względu na to, że zatrudnianie obywateli Ukrainy w Polsce cieszy się od kilku lat niesłabnącym zainteresowaniem., już drugi numer Delegowania poświęcamy temu tematowi. Tym razem jednak skupiamy się na zasadach obejmowania ubezpieczeniami społecznymi obywateli Ukrainy oraz ich opodatkowaniu.
 

Spis treści:

 • Obowiązek ubezpieczeniowy obywateli Ukrainy zatrudnionych w Polsce 
 • Myśl przewodnia miesiąca
 • Raport z działalności IPP w lipcu 2017 r. 
 • Formularze A1 
 • Opodatkowanie obywateli Ukrainy zatrudnionych w Polsce
 • Darmowy Posiłek dla każdego pracownika w Polsce i za granicą
 • System wsparcia merytorycznego i prawnego firm delegujących
 • Pomysł na Wakacje z Klasą - Wyspy Południowej Tajlandii 

 

Cena netto wersja papierowa : 
600 PLN + Vat 23%
Cena netto wersja PDF: 
430 PLN + Vat 23%

Biuletyny otrzymują nieodpłatnie:

 

Koszt wysyłki 15zł brutto/szt miesięcznika w formie papierowej.

Miesięcznik w wersji pdf jest wysyłany na emial podany w zamówieniu.

Przy zamówieniu całorocznej edycji otrzymują państwo GRATIS segregator.

Cena za cały rok 12szt. wersja papierowa: 4 000 PLN +Vat 23%

Cena za cały rok 12szt. wersja pdf: 2 900 PLN +Vat 23%


Formularz zamówienia online

 

Miesięcznik Delegowanie (Lipiec 2017)

 

Szanowni Państwo,
w ostatnich 15 latach mojej pracy z eksporterami, z firmami delegującymi swój personel za granicę, z agencjami pracy tymczasowej oraz z firmami outsourcingowymi działającymi w kraju i za granicą, a także z podmiotami zatrudniającymi w Polsce cudzoziemców i delegujących cudzoziemców do Polski, często byłem konfrontowany z długimi postępowaniami sądowymi, uchylaniem się dłużników w kraju i za granicą przed terminowymi płatnościami, sztuczkami procesowymi zagranicznych pełnomocników dłużników polskich firm i z generalną niewydolnością wymiaru sprawiedliwości orzekającego w sprawach biznesowych.
 
Aby przeciwdziałać tym patologiom, Zarząd Izby Pracodawców Polskich w dniu 30.04.2010 podjął uchwałę o ukonstytuowaniu Sądu Arbitrażowego przy Izbie Pracodawców Polskich.
Powołanie Sądu Arbitrażowego przy Izbie Pracodawców Polskich podąża za silnymi światowymi trendami coraz bardziej powszechnego korzystania z alternatywnych i polubownych dróg oraz środków rozwiązywania sporów, na podstawie prawa modelowego UNCITRAL i konwencji nowojorskiej z 1958 r. (...)
 
Cena netto wersja papierowa : 
600 PLN + Vat 23%
Cena netto wersja PDF: 
430 PLN + Vat 23%

Biuletyny otrzymują nieodpłatnie:

 

Koszt wysyłki 15zł brutto/szt miesięcznika w formie papierowej.

Miesięcznik w wersji pdf jest wysyłany na emial podany w zamówieniu.

Przy zamówieniu całorocznej edycji otrzymują państwo GRATIS segregator.

Cena za cały rok 12szt. wersja papierowa: 4 000 PLN +Vat 23%

Cena za cały rok 12szt. wersja pdf: 2 900 PLN +Vat 23%


Formularz zamówienia online

 

Miesięcznik Delegowanie (Czerwiec 2017)

Od 1 czerwca 2017r. wchodzą w życie ważne zmiany dotyczące zasad funkcjonowania agencji zatrudnienia. Niniejszy Biuletyn w całości poświęcamy analizie nowych przepisów.

Nasi autorzy omawiają nowe rodzaje wpisów do rejestru agencji zatrudnienia - do końca sierpnia 2017r., agencje zatrudnienia posiadające w dniu 1 czerwca 2017 r. wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia są obowiązane do złożenia marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę oświadczenia, w którym oświadczą jakiego rodzaju usługi zamierzają świadczyć – czy to będzie pośrednictwo pracy, doradztwo personalne, poradnictwo zawodowe czy też praca tymczasowa.
Certyfikaty wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do dnia wydania nowych certyfikatów, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2017r.

Omawiamy również szczegółowo kwestie związane z utratą wpisu do rejestru oraz odmową wpisu.

Na koniec jeden z esejów poświęcamy nowym zasadom kierowania pracowników do pracy za granicą.

Spis treści:

 • Certyfikacja pośrednictwa pracy i pracy tymczasowej po 1czerwca 2017 roku 
 • Myśl przewodnia miesiąca
 • Raport z działalności IPP w maju 2017 r.
 • Odmowa wpisu do rejestru agencji zatrudnienia 
 • Wykreślenie z rejestru agencji zatrudnienia 
 • Formularze A1
 • Kierowanie do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych przez agencje zatrudnienia po 1 czerwca 2017 roku 
 • Podatkowe aspekty delegowania 
 • Sopory sądowe z ZUS 

 

Cena netto wersja papierowa : 
600 PLN + Vat 23%
Cena netto wersja PDF: 
430 PLN + Vat 23%

Biuletyny otrzymują nieodpłatnie:

 

Koszt wysyłki 15zł brutto/szt miesięcznika w formie papierowej.

Miesięcznik w wersji pdf jest wysyłany na emial podany w zamówieniu.

Przy zamówieniu całorocznej edycji otrzymują państwo GRATIS segregator.

Cena za cały rok 12szt. wersja papierowa: 4 000 PLN +Vat 23%

Cena za cały rok 12szt. wersja pdf: 2 900 PLN +Vat 23%


Formularz zamówienia online

 

Miesięcznik Delegowanie (Maj 2017)

Od 1 czerwca 2017r. szykuje się prawdziwa rewolucja w pracy tymczasowej. Tego dnia wejdą w życie bardzo ważne zmiany dotyczące zasad zatrudniania pracowników tymczasowych oraz działalności agencji zatrudnienia. 

Jeśli chodzi o pracę tymczasową, to nowelizacja dotyczyć będzie przede wszystkim:
 1. ograniczeń w zakresie powierzania wykonywania pracy tymczasowej,
 2. zmian w sposobie uzgodnień w celu zawarcia umowy o pracę tymczasową,
 3. nowych uprawnień pracownic w ciąży,
 4. ustalenia wynagrodzeń i ekwiwalentów urlopowych,
 5. maksymalnego okresu wykonywania pracy tymczasowej,
 6. doprecyzowania zasad wykonywania pracy tymczasowej przez zleceniobiorców. 
Z kolei jeśli chodzi o zasady prowadzenia agencji zatrudnienia, to projektowane przepisy wprowadzają dwa rodzaje agencji zatrudnienia:
1)  świadczących usługi: pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego,
2) świadczących usługi pracy tymczasowej.
Każdy rodzaj agencji zatrudnienia otrzyma odrębny certyfikat. O nowe certyfikaty firmy muszą wystąpić do końca tego roku.
 
Bardzo rozbudowano regulacje określające odpowiedzialność wykroczeniową zarówno agencji pracy tymczasowej, jak i pracodawcy użytkownika lub osób działających w ich imieniu.
 
W najnowszym Biuletynie zebraliśmy wszystkie najważniejsze dla firm zmiany i dokonaliśmy roboczego ujednolicenia przepisów, które mają wejść w życie już za dwa tygodnie.
 
Spis treści: 
 • Nowelizacja przepisów o pracy tymczasowej i o działalności agencji zatrudnienia
 • Myśl przewodnia miesiąca
 • Raport z działalności IPP w kwietniu 2017 r.
 • Zmiana percepcji stosunku zatrudnienia przez pracowników, błędne założenia systemu zabezpieczenia społecznego a utrzymywane przez prawodawcę modele optymalizacyjne 
 • Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z dnia 9 lipca 2003 r. 
 • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (wyciąg)
 • Formularze A1
 • Podatkowe aspekty delegowania
 • Ustawa o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw - przepisy przejściowe 
 • Pomysł na wyjazd dla zapracowanych i zestresowanych  

 

Cena netto wersja papierowa : 
600 PLN + Vat 23%
Cena netto wersja PDF: 
430 PLN + Vat 23%

Biuletyny otrzymują nieodpłatnie:

 

Koszt wysyłki 15zł brutto/szt miesięcznika w formie papierowej.

Miesięcznik w wersji pdf jest wysyłany na emial podany w zamówieniu.

Przy zamówieniu całorocznej edycji otrzymują państwo GRATIS segregator.

Cena za cały rok 12szt. wersja papierowa: 4 000 PLN +Vat 23%

Cena za cały rok 12szt. wersja pdf: 2 900 PLN +Vat 23%


Formularz zamówienia online

 

Miesięcznik Delegowanie (Kwiecień 2017)

Z naszych obserwacji rynku delegowania wynika, że nie maleje liczba zaświadczeń A1 uzyskiwanych w trybie art. 13 rozporządzenia 883/2004, a wręcz rośnie.

Dlatego po przeszło roku powracamy do tematyki zasad uzyskiwania A1 „na dwa kraje”.
Uzyskanie A1 na podstawie art. 13 jest obwarowane mniejszą ilością warunków do spełnienia. Firma nie musi wykazywać się wysokimi obrotami ze sprzedaży krajowej, a ubezpieczony nie musi przynamniej miesiąc przed oddelegowaniem być ubezpieczony w Polsce. To ważne szczególnie dla nowopowstałych firm, oraz takich u których występuje częsta rotacja personelu.
 
To wszystko ulegnie zmianie po wejściu w życie zapowiadanej nowelizacji rozporządzeń koordynujących systemy zabezpieczenia społecznego. O planach Komisji Europejskiej piszemy w jednym z esejów.
 
Ponadto w tym wydaniu Delegowania piszemy o marginalności i innych nieprawidłowościach, które w ostatnim czasie stały się przedmiotem wzmożonych kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Cena netto wersja papierowa : 
600 PLN + Vat 23%
Cena netto wersja PDF: 
430 PLN + Vat 23%

Biuletyny otrzymują nieodpłatnie:

 

Koszt wysyłki 15zł brutto/szt miesięcznika w formie papierowej.

Miesięcznik w wersji pdf jest wysyłany na emial podany w zamówieniu.

Przy zamówieniu całorocznej edycji otrzymują państwo GRATIS segregator.

Cena za cały rok 12szt. wersja papierowa: 4 000 PLN +Vat 23%

Cena za cały rok 12szt. wersja pdf: 2 900 PLN +Vat 23%


Formularz zamówienia online

 

Miesięcznik Delegowanie (Marzec 2017)

To wydanie biuletynu Delegowanie w całości poświęciliśmy omówieniu zasad uzyskiwania A1 w trybie art. 12.1 rozporządzenia 883/2004 czyli oddelegowania do jednego kraju. Opieramy się jak zwykle na najnowszym orzecznictwie sądowym.

Trybunał Sprawiedliwości UE ma wydać w niedługim czasie dwa ważne orzeczenia – dotyczące tzw. zastępowalności oraz ważności (konstytutywności) zaświadczeń A1. Piszemy o tym krótko.

Jak wiadomo toczą się też prace nad nowelizacją rozporządzeń 883/2004 oraz 987/2009 w zakresie dotyczących oddelegowania pracowników i wydawania A1. Według zaproponowanej tam definicji, pracownikiem delegowanym będzie można nazwać osobę oddelegowaną w rozumieniu dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Szerzej o tym - w styczniowym numerze Delegowania.
Obecnie trwają również prace nad nowelizacją dyrektywy 96/71/WE, więc temat delegowania pracowników będzie zapewne wracał na łamach naszego miesięcznika niejednokrotnie.

 

Cena netto wersja papierowa : 
600 PLN + Vat 23%
Cena netto wersja PDF: 
430 PLN + Vat 23%

Biuletyny otrzymują nieodpłatnie:

 

Koszt wysyłki 15zł brutto/szt miesięcznika w formie papierowej.

Miesięcznik w wersji pdf jest wysyłany na emial podany w zamówieniu.

Przy zamówieniu całorocznej edycji otrzymują państwo GRATIS segregator.

Cena za cały rok 12szt. wersja papierowa: 4 000 PLN +Vat 23%

Cena za cały rok 12szt. wersja pdf: 2 900 PLN +Vat 23%


Formularz zamówienia online

 

Miesięcznik Delegowanie (Luty 2017)

W bardzo szybkim tempie rośnie liczba Ukraińców zatrudnionych w Polsce. Według podawanych szacunków jest ich już nawet milion. Obywatele Ukrainy zatrudniani w Polsce należą do grupy obcokrajowców zza wschodniej granicy, którzy podlegają łatwym procedurom legalizacji pracy. Dotyczy to też pracowników z Rosji, Mołdowy, Armenii, Białorusi i Gruzji, jednak to obywateli Ukrainy zatrudnia się najczęściej. Z deklaracji rządu wynika, że przynajmniej do 2018 roku nic w tej kwestii się nie zmieni.

Dlatego też problematyce zatrudniania Ukraińców w Polsce postanowiliśmy poświęcić całe wydanie Biuletynu Delegowanie.

Nasi autorzy piszą o sposobach legalizacji zatrudnienia Ukraińców, duży esej poświęcony został zasadom ich opodatkowania, piszemy również o kwestiach związanych ze składkami ZUS dla tej grupy zatrudnionych.

Cena netto wersja papierowa : 
600 PLN + Vat 23%
Cena netto wersja PDF: 
430 PLN + Vat 23%

Biuletyny otrzymują nieodpłatnie:

 

Koszt wysyłki 15zł brutto/szt miesięcznika w formie papierowej.

Miesięcznik w wersji pdf jest wysyłany na emial podany w zamówieniu.

Przy zamówieniu całorocznej edycji otrzymują państwo GRATIS segregator.

Cena za cały rok 12szt. wersja papierowa: 4 000 PLN +Vat 23%

Cena za cały rok 12szt. wersja pdf: 2 900 PLN +Vat 23%


Formularz zamówienia online

 

Miesięcznik Delegowanie (Styczeń 2017)

W grudniu 2016r. Komisja Europejska ogłosiła projekt zmian do rozporządzeń koordynujących systemy zabezpieczenia społecznego, czyli do rozporządzenia podstawowego 883/2004 oraz wykonawczego 987/2009.

Cena netto wersja papierowa : 
600 PLN + Vat 23%
Cena netto wersja PDF: 
430 PLN + Vat 23%

Biuletyny otrzymują nieodpłatnie:

 

Koszt wysyłki 15zł brutto/szt miesięcznika w formie papierowej.

Miesięcznik w wersji pdf jest wysyłany na emial podany w zamówieniu.

Przy zamówieniu całorocznej edycji otrzymują państwo GRATIS segregator.

Cena za cały rok 12szt. wersja papierowa: 4 000 PLN +Vat 23%

Cena za cały rok 12szt. wersja pdf: 2 900 PLN +Vat 23%


Formularz zamówienia online

 

Miesięcznik Delegowanie (Grudzień 2016)

Nowy rok przynosi ogromne zmiany w przepisach dotyczących umów zleceń. Zacznie bowiem obowiązywać minimalna stawka godzinowa dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne. Szczegółowo o nowych regulacjach w tym zakresie przeczytają Państwo w jednym z artykułów zamieszonych w tym numerze Delegowania. Wiele firm musi zrewidować swoją dokumentację związaną z zatrudnieniem zleceniobiorców i dostosować ją do nowych wymogów.

Oprócz tego piszemy o zbiegach tytułów do ubezpieczeń z umowami zlecenia oraz przypominamy o różnicach między umową zlecenia a umową o pracę powołując się na najnowsze orzecznictwo sądowe w zakresie oceny pracowniczego charakteru umów zlecenia.  
 
Cena netto wersja papierowa : 
600 PLN + Vat 23%
Cena netto wersja PDF: 
430 PLN + Vat 23%

Biuletyny otrzymują nieodpłatnie:

 

Koszt wysyłki 15zł brutto/szt miesięcznika w formie papierowej.

Miesięcznik w wersji pdf jest wysyłany na emial podany w zamówieniu.

Przy zamówieniu całorocznej edycji otrzymują państwo GRATIS segregator.

Cena za cały rok 12szt. wersja papierowa: 4 000 PLN +Vat 23%

Cena za cały rok 12szt. wersja pdf: 2 900 PLN +Vat 23%


Formularz zamówienia online

Formularz  zamówienia do pobrania

 

Miesięcznik Cudzoziemcy.org (Styczeń 2017)

Pierwszy numer miesięcznika „Cudzoziemcy”. Poświęciliśmy go w całości omówieniu zasad delegowania cudzoziemców do Polski przez zagranicznych przedsiębiorców na gruncie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług.

Cena netto wersja papierowa : 
600 PLN + Vat 23%
Cena netto wersja PDF: 
430 PLN + Vat 23%

Biuletyny otrzymują nieodpłatnie:

 

Koszt wysyłki 15zł brutto/szt miesięcznika w formie papierowej.

Miesięcznik w wersji pdf jest wysyłany na emial podany w zamówieniu.

Przy zamówieniu całorocznej edycji otrzymują państwo GRATIS segregator.

Cena za cały rok 12szt. wersja papierowa: 4 000 PLN +Vat 23%

Cena za cały rok 12szt. wersja pdf: 2 900 PLN +Vat 23%


Formularz zamówienia online

Formularz  zamówienia do pobrania

 

Miesięcznik Delegowanie (Listopad 2016)

Listopadowe wydanie miesięcznika Delegowanie poświęcamy w całości omówieniu tzw. zasady 183 dni. Nasi autorzy starali się kwestię miejsca opodatkowania dochodu pracowników omówić wszechstronnie.

Znajdziecie więc Państwo esej dotyczący zliczania 183 dni przy delegowaniu pracowników do kilku krajów jednocześnie (naprzemiennie) oraz artykuł traktujący o zasadzie obliczania 183 dni pobytu w Polsce obywateli Ukrainy.

Wszystkie informacje zawarte w Biuletynie są poparte aktualnymi interpretacjami fiskusa.

Cena netto wersja papierowa : 
600 PLN + Vat 23%
Cena netto wersja PDF: 
430 PLN + Vat 23%

Biuletyny otrzymują nieodpłatnie:

 

Koszt wysyłki 15zł brutto/szt miesięcznika w formie papierowej.

Miesięcznik w wersji pdf jest wysyłany na emial podany w zamówieniu.

Przy zamówieniu całorocznej edycji otrzymują państwo GRATIS segregator.

Cena za cały rok 12szt. wersja papierowa: 4 000 PLN +Vat 23%

Cena za cały rok 12szt. wersja pdf: 2 900 PLN +Vat 23%


Formularz zamówienia online

Formularz  zamówienia do pobrania

 

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników