Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

Miesięcznik Delegowanie (Czerwiec 2017)

Od 1 czerwca 2017r. wchodzą w życie ważne zmiany dotyczące zasad funkcjonowania agencji zatrudnienia. Niniejszy Biuletyn w całości poświęcamy analizie nowych przepisów.

Nasi autorzy omawiają nowe rodzaje wpisów do rejestru agencji zatrudnienia - do końca sierpnia 2017r., agencje zatrudnienia posiadające w dniu 1 czerwca 2017 r. wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia są obowiązane do złożenia marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę oświadczenia, w którym oświadczą jakiego rodzaju usługi zamierzają świadczyć – czy to będzie pośrednictwo pracy, doradztwo personalne, poradnictwo zawodowe czy też praca tymczasowa.
Certyfikaty wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do dnia wydania nowych certyfikatów, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2017r.

Omawiamy również szczegółowo kwestie związane z utratą wpisu do rejestru oraz odmową wpisu.

Na koniec jeden z esejów poświęcamy nowym zasadom kierowania pracowników do pracy za granicą.

Spis treści:

  • Certyfikacja pośrednictwa pracy i pracy tymczasowej po 1czerwca 2017 roku 
  • Myśl przewodnia miesiąca
  • Raport z działalności IPP w maju 2017 r.
  • Odmowa wpisu do rejestru agencji zatrudnienia 
  • Wykreślenie z rejestru agencji zatrudnienia 
  • Formularze A1
  • Kierowanie do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych przez agencje zatrudnienia po 1 czerwca 2017 roku 
  • Podatkowe aspekty delegowania 
  • Sopory sądowe z ZUS 

 

Cena netto wersja papierowa : 
600 PLN + Vat 23%
Cena netto wersja PDF: 
430 PLN + Vat 23%

Biuletyny otrzymują nieodpłatnie:

 

Koszt wysyłki 15zł brutto/szt miesięcznika w formie papierowej.

Miesięcznik w wersji pdf jest wysyłany na emial podany w zamówieniu.

Przy zamówieniu całorocznej edycji otrzymują państwo GRATIS segregator.

Cena za cały rok 12szt. wersja papierowa: 4 000 PLN +Vat 23%

Cena za cały rok 12szt. wersja pdf: 2 900 PLN +Vat 23%


Formularz zamówienia online

 

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników