Skip to main content

Książki i eBooki n/t delegowania pracowników

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE

Członkowie IPP gratis

Cena netto ( + VAT):
9,900.00PLN
Delegowanie opiekunek do Niemiec/Entsendung von polnischen Pflegekräften nach Deutschland

Członkowie IPP gratis

Cena netto ( + VAT):
9,900.00PLN
Praca tymczasowa, outsourcing i elastyczne stosunki zatrudnienia w Polsce

Członkowie IPP gratis

Cena netto ( + VAT):
9,900.00PLN
Delegowanie 2017

Członkowie IPP gratis

Cena netto ( + VAT):
9,900.00PLN
Posting of Workers in Europe

Członkowie IPP gratis

Cena netto ( + VAT):
9,900.00PLN
TOM 10 ZATRUDNIENIE UKRAIŃCÓW W POLSCE Cena netto ( + VAT):
9,900.00PLN
TOM 9 ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE Cena netto ( + VAT):
9,900.00PLN
TOM 8 KOMENTARZ DO USTAWY Z DNIA 20.05.2016 O DELEGOWANIU PRACOWNIKÓW W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUG Cena netto ( + VAT):
1,999.00PLN
TOM 10 ZATRUDNIENIE UKRAIŃCÓW W POLSCE

Członkowie IPP gratis

Cena netto ( + VAT):
9,900.00PLN
TOM 9 ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE

Członkowie IPP gratis

Cena netto ( + VAT):
9,900.00PLN
TOM 8 KOMENTARZ DO USTAWY Z DNIA 20.05.2016 O DELEGOWANIU PRACOWNIKÓW W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUG Cena netto ( + VAT):
1,999.00PLN
TOM 1 DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW, ZLECENIOBIORCÓW I PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH Cena netto ( + VAT):
1,999.00PLN
TOM 2 KOMENTARZE: DYREKTYWA 96/71, DYREKTYWA WDROŻENIOWA, PRAWO I SĄDY WŁAŚCIWE Cena netto ( + VAT):
1,999.00PLN
TOM 3 A1 – PODLEGANIE UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM I POŚWIADCZANIE FORMULARZY A1 Cena netto ( + VAT):
1,999.00PLN
TOM 4 PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Cena netto ( + VAT):
1,999.00PLN
TOM 5 ZAGRANICZNE ZAKŁADY PODATKOWE POLSKICH FIRM Cena netto ( + VAT):
1,999.00PLN
TOM 6 OPODATKOWANIE PRACOWNIKÓW, ZLECENIOBIORCÓW I PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH DELEGOWANYCH ZA GRANICĘ Cena netto ( + VAT):
1,999.00PLN
TOM 7 ZBIÓR PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W DZIEDZINIE TRANSGRANICZNEGO ZATRUDNIENIA Cena netto ( + VAT):
1,999.00PLN
Prawo właściwe dla umów i sądy właściwe w sporach z pracownikami delegowanymi za granicę Cena netto ( + VAT):
199.00PLN
Środki kontrolne, skargi pracownicze, odpowiedzialność solidarna zleceniodawcy oraz transgraniczne egzekwowanie grzywien i kar administracyjnych – w Dyrektywie Wdrożeniowej i w orzecznictwie ETS Cena netto ( + VAT):
999.00PLN
Minimalne warunki pracy i zatrudnienia w państwie przyjmującym Cena netto ( + VAT):
999.00PLN
Podstawowe definicje zawarte w dyrektywie wdrożeniowej w świetle orzecznictwa ETS Cena netto ( + VAT):
999.00PLN
Podstawowe konstrukcje delegowania pracowników w świetle orzecznictwa ETS Cena netto ( + VAT):
399.00PLN
Dyrektywa Wdrożeniowa – założenia Cena netto ( + VAT):
199.00PLN
Dyrektywa Podstawowa 96/71 Cena netto ( + VAT):
199.00PLN
KOMPLET 7 TOMÓW KOMENTARZY

Członkowie IPP gratis

Cena netto ( + VAT):
9,900.00PLN
TOM 1 DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW, ZLECENIOBIORCÓW I PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH Cena netto ( + VAT):
1,999.00PLN
TOM 2 KOMENTARZE: DYREKTYWA 96/71, DYREKTYWA WDROŻENIOWA, PRAWO I SĄDY WŁAŚCIWE Cena netto ( + VAT):
1,999.00PLN
TOM 3 A1 – PODLEGANIE UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM I POŚWIADCZANIE FORMULARZY A1 Cena netto ( + VAT):
1,999.00PLN
TOM 4 PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Cena netto ( + VAT):
1,999.00PLN
TOM 5 ZAGRANICZNE ZAKŁADY PODATKOWE POLSKICH FIRM Cena netto ( + VAT):
1,999.00PLN
TOM 6 OPODATKOWANIE PRACOWNIKÓW, ZLECENIOBIORCÓW I PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH DELEGOWANYCH ZA GRANICĘ Cena netto ( + VAT):
1,999.00PLN
TOM 7 ZBIÓR PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W DZIEDZINIE TRANSGRANICZNEGO ZATRUDNIENIA Cena netto ( + VAT):
1,999.00PLN
eBook -TRANSGRANICZNE ŚWIADCZENIE USŁUG BUDOWLANYCH Cena netto ( + VAT):
900.00PLN
eBook - DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW BUDOWLANYCH DO NIEMIEC Cena netto ( + VAT):
900.00PLN
eBook - DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW BUDOWLANYCH DO BELGII Cena netto ( + VAT):
900.00PLN
eBook - DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW BUDOWLANYCH DO FRANCJI Cena netto ( + VAT):
900.00PLN
eBook - DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW BUDOWLANYCH DO SZWECJI Cena netto ( + VAT):
900.00PLN
eBook - DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW BUDOWLANYCH DO HOLANDII Cena netto ( + VAT):
900.00PLN
DELEGOWANIE POLSKICH PRACOWNIKÓW DO HOLANDII eBook - DELEGOWANIE POLSKICH PRACOWNIKÓW DO HOLANDII Cena netto ( + VAT):
900.00PLN
PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników