Skip to main content

Kontrole prowadzone przez ZUS w firmach delegujących pracowników za granicę – wywiad z Tomaszem Majorem

Czego najczęściej dotyczą kontrole prowadzone przez inspektorów ZUS?

Określane przez mój zespół tzw. „problematyczne” kontrole w firmach delegujących pracowników za granicę idą w dwóch kierunkach: z jednej strony mają na celu zweryfikowanie poprawności danych zgłaszanych do ZUS przy wnioskowaniu o formularze A1; z drugiej strony są ukierunkowane na podwyższenie podstawy wymiaru składek deklarowanych przez firmy.

Czym kończy się kontrola, w trakcie której inspektorzy ZUS dochodzą do wniosku, że firma uzyskała formularze A1 nie spełniając warunków ku temu?

Taka kontrola kończy się wyłączeniem pracowników delegowanych z polskiego systemu ubezpieczeń społecznych, anulowaniem formularzy A1…

Czy to wszystkie niedogodności?

Absolutnie nie! To początek tsunami w firmie. O decyzjach informowani są zatrudnieni pracownicy oraz byli pracownicy. Często zawiadamiają oni organy ścigania, występują do firmy z roszczeniami, np. o zwrot składki finansowanej przez ubezpieczonego, występują z roszczeniami odszkodowawczymi.
Sam ZUS często zawiadamia organy ścigania o nieprawidłowościach. W naszej praktyce zdarzało się, że niezadowoleni pracownicy urządzali pikiety, szkalowali dobre imię firmy w internecie. Regularnie informują oni zagranicznych kontrahentów, co często kończy relacje biznesowe.

Czy niedogodności mogą spotkać firmę także za granicą?

Problemy po polskiej stronie często polegają na utracie wizerunku. Konsekwencje za granicą mają natomiast wymiar biznesowy, finansowy i karny.
Regułą staje się zawiadamianie przez pracowników zagranicznych instytucji (inspekcje pracy, inspekcje celne, inspekcje ubezpieczeniowe), co powoduje zmasowane kontrole w firmie delegującej i u jej kontrahentów zagranicznych. Instytucje te regularnie rozszerzają kontrolę na przestrzeganie minimalnych warunków zatrudnienia, na kwestie podatkowe.
Sam ZUS ma obowiązek zawiadomienia zagranicznej instytucji o wyłączeniu pracowników z polskiego systemu ubezpieczeń społecznych celem objęcia ich ochroną ubezpieczeniową za granicą.

Co konkretnie grozi firmie za granicą?

Po pierwsze: obowiązek zapłacenia wielokrotnie wyższych składek, niż miało to miejsce w Polsce.
Po drugie: odpowiedzialność karna za niezgłoszenie pracowników do ubezpieczenia. Niedawno prowadziłem luźną rozmowę ze znanym niemieckim prawnikiem, z którym wspólnie pomagamy polskiej firmie, której ZUS anulował wstecz formularze A1. Ryzyka za granicą spuentował on w taki sposób:
„W Niemczech możesz kogoś zgwałcić – dostaniesz wyrok w zawieszeniu; za uchylanie się od opodatkowania zapłacisz wysoką grzywnę; za niepłacenie składek idzie się u nas do więzienia.” Miał rację. Par. 266a StGB przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności dla władz polskich firm, którym ZUS anulował formularze A1!

Drugim kierunkiem kontroli w firmach delegujących pracowników za granicę jest podwyższanie podstaw wymiaru składek dla pracowników delegowanych…

Tak, to drugi „problematyczny” kierunek kontroli prowadzonych ostatnio przez ZUS, który w firmach eksportowych zdaje się odkrywać „maszynkę do robienia pieniędzy”.

Co jest przyczyną przypisów składek na ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych za granicę?

Przyczyn może być wiele: oskładkowanie kwater, przejazdów, innych świadczeń udzielanych w naturze i wypłacanych w pieniądzu, kwestionowanie umów cywilnoprawnych i związanych z ich stosowaniem
tzw. zbiegów tytułów do ubezpieczenia…

Jak poważna może być skala przypisu składek?

Proszę sobie wyobrazić niewielką firmę, która przez cały 2015 rok delegowała do Holandii lub Niemiec średniomiesięcznie ok. 100 pracowników. W przypadku zakwestionowania podróży służbowych mówimy o przypisie składek w wysokości ponad miliona złotych. Dodatkowo należy liczyć się z wysokimi ustawowymi odsetkami za zwłokę.

Kierowany przez Pana zespół znany jest na rynku z ogromnego doświadczenia i dużej skuteczności w obsłudze firm eksportowych, agencji pracy tymczasowej i innych firm, które delegują pracowników za granicę. Co jest warunkiem sukcesu w sporze z ZUS o formularze A1 i o podstawę wymiaru składek?

Po pierwsze działania firmy, w której rozpoczyna się kontrola: wynająć profesjonalną firmę, która będzie asystowała we wszystkich czynnościach kontrolnych. Po drugie: Rozmawiając z inspektorami ZUS należy mieć na uwadze wszystkie aspekty, nie tylko te zlokalizowane w Polsce i nie tylko te wymienione wyżej. Po trzecie: przygotować wiele planów awaryjnych na wypadek różnych działań ZUS, pracowników, zagranicznych instytucji,
kontrahentów.

W czym tkwi tajemnica WASZEJ skuteczności?

W przypadku sporu z ZUS o formularze A1 od samego początku do walki rzucam doświadczony zespół składający się z doświadczonych byłych urzędników ZUS znających tryb postępowania inspektorów ZUS, prawników procesowych (adwokatów i radców prawnych) oraz doświadczonych prawników zagranicznych współpracujących z nami. Wspólnie z zagrożoną firmą nakreślamy różne warianty działań w zależności od rozwoju sytuacji. Reszta jest już naszą tajemnicą.

 

W każdy czwartek od godziny 10.00 odbywają się spotkania online poświęcone delegowaniu pracowników za granicę (www.delegowanie.pl/online).

Spotkania są bezpłatne dla wszystkich Członków IPP.

Oto programy najbliższych spotkań: www.delegowanie.pl/online

Bądź na bieżąco. Korzystaj ze sprawdzonej i praktycznej wiedzy n/t delegowania. Bądź członkiem elity firm delegujących. Współtwórz środowisko firm delegujących. Zmieniaj rzeczywistość i realia delegowania w Europie. Przystąp do IPP: www.delegowanie.pl/member  

Jeżeli nie chcesz czekać na seminarium online i chcesz już teraz wysłuchać wykładu oraz otrzymać obszerne materiały (opinia, publikacja itp.) na ten temat, to skorzystaj z dostępu do Bazy Wiedzy: www.delegowanie.pl/wiedza

Skorzystaj z profesjonalnego wsparcia doświadczonych prawników z Kancelarii Brighton&Wood: www.brightonwood.com. Pierwszeństwo w korzystaniu ze wsparcia Brighton&Wood przysługuje Członkom IPP (www.delegowanie.pl/member) oraz firmom korzystającym z usług portalu www.Delegowanie.pl.

Potrzebujesz skutecznej dokumentacji? Prowadzisz firmę delegującą i masz kontrolę w kraju lub za granicą? Masz problemy z uzyskaniem A1? ZUS chce wycofać wydane Ci wcześniej formularze A1? ZUS chce dokonać przypisu składek w twojej firmie? Chcesz sprawdzić, czy prawidłowo delegujesz i czy prawidłowo naliczasz pensje, składki i inne należności publicznoprawne? – zgłoś się po profesjonale wsparcie do Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com

Życzysz sobie indywidualnej konsultacji z Tomaszem Majorem? – zaznacz tę opcję zgłaszając się po konsultację w Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com.

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników