Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

Odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy wspólników z konta bankowego spółki komandytowej

Wiele firm działających jako spółki komandytowe pyta, czy jest możliwe „fizyczne” odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy wspólników tych spółek z konta bankowego spółki.

Jeśli chodzi o przepisy, to w myśl art. 59 § 1 pkt 1 oraz art. 60 § 1 Ordynacji podatkowej zobowiązania podatkowe podatnika wygasają w całości lub w części wskutek zapłaty, natomiast za termin dokonania zapłaty podatku uważa się m.in. dzień obciążenia rachunku podatnika w banku, SKOK lub w instytucji płatniczej na podstawie polecenia przelewu. 

Dostęp do pełnej treści dokumentu jest bezpłatny dla:

  1. Firm obsługiwanych na stałe przez kancelarię Brighton&Wood
  2. Członków Premium Sekcji Delegowanie Izby Pracodawców Polskich
Dla pozostałych osób i firm dostęp jest płatny:
Abonament roczny:
równowartość 3.600,00 EUR + VAT (zniżka 50% przewidziana jest dla Członków Sekcji Delegowanie IPP)
 

 

 

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników