Skip to main content

ORZECZENIA SĄDÓW - Opodatkowanie firmy delegującej pracowników za granicę

Sentencja:

Wszelkiego rodzaju prace montażowe wraz z materiałem, malowanie, izolacja oraz dostawa z montażem aparatury kontrolno-pomiarowej, realizowane na terenie Holandii winny być opodatkowane w Holandii w oparciu o zarejestrowany w tym państwie zakład podatkowy, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi. Opodatkowaniu w państwie źródła podlegają wyłącznie zyski powstałe w związku z działalnością wykonywaną poprzez zakład; opodatkowaniu nie podlegają natomiast zyski osiągnięte bezpośrednio przez jednostkę macierzystą.Natomiast czynności wykonywane przez Spółkę w zakresie prefabrykacji konstrukcji stalowej, rurociągów, wężownic, zbiorników itd. wraz ze zużytymi materiałami wykonane w warsztatach Spółki na terenie Polski, podlegają opodatkowaniu w Polsce zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż jak słusznie zauważa Wnioskodawca nie można ich bezpośrednio przypisać do zakładu w Holandii.

Oznaczenie sądu sygnatura akt:

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Zwięzły komentarz Brighton&Wood

czytaj dalej...
PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników