Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

Anulowanie A1 przez ZUS z mocą wsteczną

Rozporządzenie wykonawcze 987/2009 stanowi, że formularze A1 są wiążące dla instytucji wszystkich krajów UE/EOG do chwili, w której nie zostaną skutecznie wycofane przez instytucję właściwą, która jest wydała.
Instytucja kraju, w którym pracownik wykonuje pracę na podstawie A1, jak i sama instytucja, która A1 wystawiła mogą powziąć wątpliwości, czy A1 została wydana w oparciu o prawidłowe podstawy.

Gdyby w wyniku czynności sprawdzających (najczęściej kontroli) okazało się, że w rzeczywistości firma i /lub pracownik nie spełniają warunków (np.: firma w rzeczywistości prowadzi działalność znacznie mniejszą niż deklarowana lub pracownik w rzeczywistości nie pracuje w dwóch krajach), to ZUS może wycofać A1 nawet z mocą wsteczną. Wycofanie następuje w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie do sądu.
Jeśli decyzja wycofująca A1 (tym samym wyłączająca z polskiego systemu ubezpieczeniowego) stanie się prawomocna (ostateczna), to pracownika/zleceniobiorcę należy zgłosić do właściwego systemu ubezpieczeniowego kraju, w którym faktycznie pracuje.

Najczęstszą przyczyną anulowania przez ZUS poświadczonych wcześniej formularzy A1 jest w praktyce niespełnienie, zdaniem ZUS, kryteriów z art. 12 (znikoma działalność krajowa, zastępstwo, niepodleganie w Polsce ubezpieczeniom przez okres miesiąca przed delegowaniem, przekroczenie 24 miesięcy etc.) lub z art. 13 (praca marginalna, praca pozorna etc.). w takich przypadkach ZUS dąży do wyłączenia pracowników lub zleceniobiorców delegowanych z polskiego systemu ubezpieczeń społecznych z tym skutkiem, że firma zostanie zobligowana do opłacenia za granicą składek oraz odsetek i kar, za wszystkie wsteczne i bieżące okresy delegowania.

Wszystkie postępowania kontrolne od samego początku prowadzone są przez Kancelarię Brighton&Wood w taki sposób, by uchronić firmę i jej władze oraz właścicieli przed negatywnymi skutkami ustaleń inspektorów. Od samego początku przygotowywane są dowody oraz dokumentowane uchybienia inspektorów ZUS, które w przyszłości będą wykorzystane w postępowaniu sądowym. W efekcie wielokrotnie udaje się prawnikom Brighton&Wood doprowadzić w sporach sądowych toczonych przeciwko ZUS do zwrotu akt organowi rentowemu z uwagi na uchybienia proceduralne, ewidentne błędy i niezupełne ustalenia. Po wszczęciu postępowania kontrolnego od samego początku oceniane są ryzyka dla zarządu spółki i właścicieli, w tym ryzyka biznesowe i ryzyka związane z odpowiedzialnością oraz przygotowywane są warianty postępowań, także postępowań likwidacyjnych i upadłościowych.

Obsługa firm w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez ZUS jest najbardziej cenioną usługą Kancelarii Brighton&Wood.

W każdy czwartek od godziny 10.00 odbywają się spotkania online poświęcone delegowaniu pracowników za granicę (http://optymalnezatrudnienie.pl/online).

Spotkania są bezpłatne dla wszystkich Członków IPP.

Oto programy najbliższych spotkań: http://optymalnezatrudnienie.pl/online

Bądź na bieżąco. Korzystaj ze sprawdzonej i praktycznej wiedzy n/t delegowania. Bądź członkiem elity firm delegujących. Współtwórz środowisko firm delegujących. Zmieniaj rzeczywistość i realia delegowania w Europie. Przystąp do IPP: http://optymalnezatrudnienie.pl/standard 

Jeżeli nie chcesz czekać na seminarium online i chcesz już teraz wysłuchać wykładu oraz otrzymać obszerne materiały (opinia, publikacja itp.) na ten temat, to skorzystaj z dostępu do Bazy Wiedzy: www.delegowanie.pl/wiedza

Skorzystaj z profesjonalnego wsparcia doświadczonych prawników z Kancelarii Brighton&Wood: www.brightonwood.com. Pierwszeństwo w korzystaniu ze wsparcia Brighton&Wood przysługuje Członkom IPP (http://optymalnezatrudnienie.pl/standard) oraz firmom korzystającym z usług portalu www.Delegowanie.pl.

Potrzebujesz skutecznej dokumentacji? Prowadzisz firmę delegującą i masz kontrolę w kraju lub za granicą? Masz problemy z uzyskaniem A1? ZUS chce wycofać wydane Ci wcześniej formularze A1? ZUS chce dokonać przypisu składek w twojej firmie? Chcesz sprawdzić, czy prawidłowo delegujesz i czy prawidłowo naliczasz pensje, składki i inne należności publicznoprawne? – zgłoś się po profesjonale wsparcie do Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com

Życzysz sobie indywidualnej konsultacji z Tomaszem Majorem? – zaznacz tę opcję zgłaszając się po konsultację w Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com.

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników